טוהר המידות - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for טוהר המידות.

טוהר המידות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

טוהר המידות הוא נורמות וכללי התנהגות מחייבים לאדם, בפרט אדם הנושא תפקיד ציבורי. טוהר המידות מחייב הימנעות מניגוד עניינים, משיקולים זרים, ממשוא פנים ומניצול מעמד. נורמות אלה מוסדרות בחוקים, בנהלים ובפסקי דין, וגם במנהג ובציפיות של הציבור. הדרישה לטוהר המידות נכללת באחדים מחוקי ישראל.

אטימולוגיה

מבקר המדינה יצחק נבנצל ציין כי

צירוף המלים "טוהר המידות" חידוש הוא, שנתחדש בלשוננו לפני כמחצית יובל שנים בלבד, בראשית צמיחתה של התחיקה הישראלית, ולשווא נחפשנו במקורותינו העתיקים ובספרות המשפט העברי רבת הענפים וההיקף. אף אין לו, לפי מיטב ידיעתי, מקור מובהק בשום דיסציפלינה משפטית. בימינו נתגבש ביטוי זה כמושג של האתיקה המעשית, המורה על תכונה חיובית ואף נעלה, והוא מעורר תגובה רגשית חיובית, כפי שבהקבלה טבעית מעורר המושג "פגיעה בטוהר המידות" תגובה רגשית שלילית.[1]

חיים כהן ציין כי "לשון 'טוהר־המידות' אינה מצויה במקורותינו. אולי נחמה פורתא היא שלשון מקבילה לזו אינה מצויה גם בשפות אחרות" והוסיף: "בלטינית, וממנה באנגלית ובצרפתית, המונח הקרוב ביותר לטוהר־המידות הוא Integras, integrity, intégrité. בגרמנית מדברים על Unbeschoitenheit, מעין חוסר פגם; ואילו 'טוהר־המידות' Sittenreinheit, שמור למוסר מיני בלבד. הטוהר עצמו הוא Puritas, purity, pureté, ובכוח גם טוהר־המידות בכלל זה."[2]

לחוקי מדינת ישראל נוסף המושג "טוהר המידות" בתיקון לחוק מבקר המדינה, תש"ט-1949, שבו נדרש מבקר המדינה לבדוק האם הגופים המבוקרים "נהגו בחסכון וביעילות ובטוהר המידות".[3]

בחקיקה ובפסיקה

אחדים מחוקי ישראל עוסקים בטוהר המידות, ובהם:

החוקים אינם מפרטים מה נכלל בטוהר המידות או בפגיעה בטוהר המידות, ולכן גבולותיו של מושג זה נתונים לפרשנות. מבקר המדינה יצחק נבנצל ציין שבמצב זה

"לא נותר למבקר המדינה אלא לקבוע בעצמו, ממקרה למקרה, מה דורש טוהר המידות, ומה מהווה פגיעה בו. קביעותיו אלה אסור שתהיינה שרירותיות, שכן במילוי תפקידים ציבוריים במשטר דמוקרטי אין מקום לשרירות. יוצא, שמבקר המדינה אמנם הוא הקובע, אבל קביעתו צריכה להתקבל על הדעת : אם לא על דעת הכל, לפחות על זו של חלק גדול מן הציבור : ואם לא כדעה אפשרית יחידה, לפחות כאחרת הסבירה מאוד."[1]

בהתאם לכך ציינה היועצת המשפטית של משרד מבקר המדינה, נורית ישראלי, כי " במהלך השנים הצטברו דוחות מבקר המדינה העוסקים במגוון נושאים וגופים מבוקרים, נוצקו הרבה תכנים לביקורת, וכיום יש רשימת עניינים שיש להם תיוג של פגיעה בטוהר המידות."[4] בחלק מהמקרים נורמות שקבע המבקר הוטמעו בחקיקה. דוגמה: לאחר דוחות ביקורת אחדים שבהם הצביע מבקר המדינה על מעבר של עובד מדינה לעבודה בגוף שמולו עמד כעובד מדינה כפגיעה בטוהר המידות, נחקק חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר הפרישה), הקובע הגבלות בתחום זה, ובהן תקופת צינון.

נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, ציין כי "טוהר המידות משמעותו התנהגות הוגנת וישרה של עובד הציבור. שירות ציבורי שמידותיו אינן טהורות ושכפיו אינן נקיות הוא שירות ציבורי לא מוסרי. זהו שירות ציבורי שאינו משרת עוד את הציבור. הוא מופקע מן הסמכות המוסרית לפעול בשם הציבור ולמענו."[5]

בהחלטת ממשלת ישראל על הקמתה של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה נקבע: "מטרת עבודתה של הוועדה בנושא המינויים היא להבטיח את טוהר המידות, ובין השאר, כי לא ייעשו מינויים לא ראויים מסיבות כגון: זיקה אישית, זיקה עסקית או זיקה פוליטית לגורמים בממשלה".[6] בג"ץ הרחיב בעניין מטרת הוועדה:

"עיקר תפקידה של הוועדה המייעצת הוא, איפוא, לבדוק את המינוי המוצע מבחינת טוהר המידות במובנו הרחב של מושג זה, הן מבחינת האדם המוצע לתפקיד, הן מבחינת הגורם הממנה, והן מכל היבט אפשרי אחר שעשויה להיות לו נגיעה לשאלת טוהר המידות הכרוך במינוי. פרשנות רחבה זו של סמכות הוועדה המייעצת נובעת מנוסחה של החלטת הממשלה ומהתכלית והמטרות שלשמן הוקמה הוועדה. ... ביקורת מנהלית כאמור עשויה להיות אף רחבה יותר מן הביקורת השיפוטית, המתמקדת, על-פי טיבה, בבחינה – האם נפל בהחלטה פגם משפטי."[7]

הערות שוליים

 1. ^ 1 2 יצחק נבנצל, משמעותו של "טוהר המידות" בחוק מבקר המדינה, באתר של משרד מבקר המדינה
 2. ^ חיים ה. כהן, הרהורים על טוהד־המידות, משפט וממשל ב', תשנ"ה
 3. ^ חוק מבקר המדינה (תיקון), התשי"ב-1952, ס"ח 104 מ-5 באוגוסט 1952
 4. ^ נורית ישראלי, חמישים שנות טוהר המידות בחוק מבקר המדינה - המצב הנורמטיבי - מייצור לביצור, עיונים בביקורת המדינה
 5. ^ [https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\03/ 97

  אין תיאור.

  פרמטרים של תבניות

  התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

  פרמטרתיאורסוגמצב
  Sublensublen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Slenslen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Triangle checktriangle check

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ss

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Invertinvert

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Jj

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ii

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ignore_errorsignore_errors

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Error_categoryerror_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  No_categoryno_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbgdbg

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbg_indbg_in

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  0/

  013

  אין תיאור.

  פרמטרים של תבניות

  התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

  פרמטרתיאורסוגמצב
  Sublensublen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Slenslen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Triangle checktriangle check

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ss

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Invertinvert

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Jj

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ii

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ignore_errorsignore_errors

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Error_categoryerror_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  No_categoryno_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbgdbg

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbg_indbg_in

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  /

  A11

  אין תיאור.

  פרמטרים של תבניות

  התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

  פרמטרתיאורסוגמצב
  Sublensublen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Slenslen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Triangle checktriangle check

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ss

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Invertinvert

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Jj

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ii

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ignore_errorsignore_errors

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Error_categoryerror_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  No_categoryno_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbgdbg

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbg_indbg_in

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  &fileName=03013970.A11&type=4 דנ"פ שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, ""/03 מדינת ישראל נ' שמעון שבס], ניתן ב-30 בנובמבר 2004
 6. ^ ועדה מייעצת למינויים לתפקידים בכירים, באתר משרד ראש הממשלה, 30 במאי 2006
 7. ^ [https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\07/ 70

  אין תיאור.

  פרמטרים של תבניות

  התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

  פרמטרתיאורסוגמצב
  Sublensublen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Slenslen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Triangle checktriangle check

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ss

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Invertinvert

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Jj

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ii

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ignore_errorsignore_errors

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Error_categoryerror_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  No_categoryno_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbgdbg

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbg_indbg_in

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  0/

  015

  אין תיאור.

  פרמטרים של תבניות

  התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

  פרמטרתיאורסוגמצב
  Sublensublen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Slenslen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Triangle checktriangle check

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ss

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Invertinvert

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Jj

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ii

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ignore_errorsignore_errors

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Error_categoryerror_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  No_categoryno_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbgdbg

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbg_indbg_in

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  /

  r05

  אין תיאור.

  פרמטרים של תבניות

  התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

  פרמטרתיאורסוגמצב
  Sublensublen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Slenslen

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Triangle checktriangle check

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ss

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Invertinvert

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Jj

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ii

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Ignore_errorsignore_errors

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Error_categoryerror_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  No_categoryno_category

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbgdbg

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  Dbg_indbg_in

  אין תיאור

  בלתי־ידועלא דרוש
  &fileName=07015700.r05&type=4 בג"ץ שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, ""/07 עמותת "אומץ" ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח'], ניתן ב-25 בפברואר 2007
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
טוהר המידות
Listen to this article