Liste des empereurs de la dynastie Han - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Liste des empereurs de la dynastie Han.

Liste des empereurs de la dynastie Han

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La dynastie Han règne sur la Chine de 202 av. J.-C. à 220 ap. J.-C.. Elle est séparée en deux périodes : les Han occidentaux et les Han orientaux, séparées par la brève interruption constituée par la dynastie Xin (9-23).

Liste

Han occidentaux (202 av. J.-C. – 9 ap. J.-C.)

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Gaozu
(高祖)
Liu Bang
(劉邦)
28 octobre
256 av. J.-C.
28 février
202 av. J.-C.
1er juin
195 av. J.-C.
Huidi
(惠帝)
Liu Ying
(劉盈)
211 av. J.-C. 23 juin
195 av. J.-C.
26 septembre
188 av. J.-C.
[Qian] Shaodi
(少帝)
Liu Gong
(劉恭)
? 188 av. J.-C. 184 av. J.-C.
[Hou] Shaodi
(少帝)
Liu Hong
(劉弘)
? 184 av. J.-C. 180 av. J.-C.
Wendi
(文帝)
Liu Heng
(劉恆)
203 av. J.-C. 14 novembre
180 av. J.-C.
6 juillet
157 av. J.-C.
 • 163-156 : Hòuyuán (後元)
Jingdi
(景帝)
Liu Qi
(劉啟)
188 av. J.-C. 14 juillet
157 av. J.-C.
9 mars
141 av. J.-C.
 • 149-143 : Zhōngyuán (中元)
 • 143-141 : Hòuyuán (後元)
Wudi
(武帝)
Liu Che
(劉徹)
14 juillet
157 av. J.-C.
9 mars
141 av. J.-C.
29 mars
87 av. J.-C.
 • 140-135 : Jiànyuán (建元)
 • 134-129 : Yuánguāng(元光)
 • 128-123 : Yuánshuò (元朔)
 • 122-117 : Yuánshòu (元狩)
 • 116-111 : Yuándǐng (元鼎)
 • 110-105 : Yuánfēng (元封)
 • 104-101 : Tàichū (太初)
 • 100-97 : Tiānhàn (天漢)
 • 96-93 : Tàishǐ (太始)
 • 92-89 : Zhēnghé (征和)
 • 88-87 : Hòuyuán (後元)
Zhaodi
(昭帝)
Liu Fuling
(劉弗陵)
94 av. J.-C. 30 mars
87 av. J.-C.
5 juin
74 av. J.-C.
 • 86-80 : Shǐyuán (始元)
 • 80-75 : Yuánfèng (元鳳)
 • 74 : Yuánpíng
Prince de Changyi
(昌邑王 ou 海昏侯)
Liu He
(劉賀)
92 av. J.-C. 18 juillet
74 av. J.-C.
14 août
74 av. J.-C.
59 av. J.-C.
 • 74 : Yuánpíng (元平)
Xuandi
(宣帝)
Liu Xun
(劉詢)
91 av. J.-C. 10 septembre
74 av. J.-C.
10 janvier
48 av. J.-C.
 • 73-70 : Běnshǐ (本始)
 • 69-66 : Dìjié (地節)
 • 65-61 : Yuánkāng (元康)
 • 61-58 : Shénjué (神爵)
 • 57-54 : Wǔfèng (五鳳)
 • 53-50 : Gānlù (甘露)
 • 49 : Huánglóng (黃龍)
Yuandi
(元帝)
Liu Shi
(劉奭)
76 av. J.-C. 49 av. J.-C. 33 av. J.-C.
 • 48-44 : Chūyuán (初元)
 • 43-39 : Yǒngguāng (永光)
 • 38-34 : Jiànzhāo (建昭)
 • 33 : Jìngníng (竟寧)
Chengdi
(成帝)
Liu Ao
(劉驁)
51 av. J.-C. 33 av. J.-C. 7 av. J.-C.
 • 32-28 : Jiànshǐ (建始)
 • 28-25 : Hépíng (河平)
 • 24-21 : Yángshuò (陽朔)
 • 20-17 : Hóngjiā (鴻嘉)
 • 16-13 : Yǒngshǐ (永始)
 • 12-9 : Yuányán (元延)
 • 8-7 : Suīhé (綏和)
Aidi
(哀帝)
Liu Xin
(劉欣)
27 av. J.-C. 7 av. J.-C. 1 av. J.-C.
 • 6-3 : Jiànpíng (建平)
 • 2-1 : Yuánshòu (元壽)
Pingdi
(平帝)
Liu Kan
(劉衎)
9 av. J.-C. 1 av. J.-C. 3 février
6
 • 1-5 : Yuánshǐ (元始)
Ruzi Ying
(孺子嬰)
Liu Ying
(劉嬰)
5 6 9 25
 • 6-8 Jùshè (居攝)
 • 8 : Chūshǐ (初始)

Dynastie Xin (9-23)

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Wang Mang
(王莽)
45 av. J.-C. 9 6 octobre
23
 • 9-13 : Shǐjiànguó (始建國)
 • 14-19 : Tiānfēng (天鳳)
 • 20-23 : Dìhuáng (地皇)

Rétablissement Han (23-25)

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Geng Shidi
(更始帝)
Liu Xuan
(劉玄)
? 23 25
 • 23-25 : Gēngshǐ (更始)

Han orientaux (25-220)

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Guang Wudi
(光武帝)
Liu Xiu
(劉秀)
5 janvier
5 av. J.-C.
5 août
25
29 mars
57
 • 25-56 : Jiànwǔ (建武)
 • 56-57 : Jiànwǔzhongōyuán (建武中元)
Mingdi
(明帝)
Liu Zhuang
(劉莊)
15 juin
28
29 mars
57
5 septembre
75
 • 58-75 : Yǒngpíng (永平)
Zhangdi
(章帝)
Liu Da
(劉炟)
57 5 septembre
75
9 avril
88
 • 76-84 : Jiànchū (建初)
 • 84-87 : Yuánhé (元和)
 • 87-88 : Zhānghé (章和)
Hedi
(和帝)
Liu Zhao
(劉肇)
79 9 avril
88
13 février
106
 • 89-105 : Yǒngyuán (永元)
 • 105 : Yuánxīng (元興)
Shangdi
(殤帝)
Liu Long
(劉隆)
105 13 février
106
21 septembre
106
 • 106 : Yánpíng (延平)
Andi
(安帝)
Liu Hu
(劉祜)
94 21 septembre
106
30 avril
125
 • 107-113 : Yǒngchū (永初)
 • 114-120 : Yuánchū (元初)
 • 120-121 : Yǒngníng (永寧)
 • 121-122 : Jiànguāng (建光)
 • 122-125 : Yánguāng (延光)
Shaodi, marquis de Beixiang
(少帝 ou 北鄉侯)
Liu Yi
(劉懿)
? 18 mai
125
10 décembre
125
 • 125 : Yánguāng (延光)
Shundi
(順帝)
Liu Bao
(劉保)
115 16 décembre
125
20 septembre
144
 • 126-132 : Yǒngjiàn (永建)
 • 132-135 : Yángjiā (陽嘉)
 • 136-141 : Yǒnghé (永和)
 • 142-144 : Hàn'ān (漢安)
 • 144 : Jiànkāng (建康)
Chongdi
(沖帝)
Liu Bing
(劉炳)
143 20 septembre
144
15 février
145
 • 145 : Yōngxī (永嘉)
Zhidi
(質帝)
Liu Zuan
(劉纘)
138 6 mars
145
26 juillet
146
 • 146 : Běnchū (本初)
Huandi
(桓帝)
Liu Zhi
(劉志)
132 1er août
146
25 janvier
168
 • 147-149 : Jiànhé (建和)
 • 150 : Hépíng (和平)
 • 151-153 : Yuánjiā (元嘉)
 • 153-154 : Yǒngxīng (永興)
 • 155-158 : Yǒngshòu (永壽)
 • 158-167 : Yánxī (延熹)
 • 167 : Yǒngkāng (永康)
Lingdi
(靈帝)
Liu Hong
(劉宏)
156 17 février
168
13 mai
189
 • 168-172 : Jiànníng (建寧)
 • 172-178 : Xīpíng (熹平)
 • 178-184 : Guānghé (光和)
 • 184-189 : Zhōngpíng (中平)
Shaodi,(prince de Hongnong)
(少帝 ou 弘農王)
Liu Bian
(劉辯)
176 15 mai
189
28 septembre
189
6 mars
190
 • 189 : Guīngxī (光熹)
 • 189 : Zhàoníng (昭寧)
Xiandi
(獻帝)
Liu Xie
(劉協)
181 28 septembre
189
10 décembre
220
21 avril
234
 • 189 : Yǒnghàn (永漢)
 • 190-193 : Chūpíng (初平)
 • 194-195 : Xīngpíng (興平)
 • 196-220 : Jiàn'ān (建安)
 • 220 : Yánkāng (延康)

Voir aussi

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Liste des empereurs de la dynastie Han
Listen to this article