Liste des empereurs de la dynastie Tang - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Liste des empereurs de la dynastie Tang.

Liste des empereurs de la dynastie Tang

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La dynastie Tang règne sur la Chine de 618 à 907, à l'exception d'une période de quinze ans correspondant au règne de l'impératrice Wu Zetian, unique souverain de la dynastie Zhou (690-705).

Dynastie Tang (618-690)

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Gaozu
(高祖)
Li Yuan
(李淵)
566
618

626

635
 • 618-626 : Wude (武德)
Taizong
(太宗)
Li Shimin
(李世民)

598

626

649
 • 627-649 : Zhenguan (貞觀)
Gaozong
(高宗)
Li Zhi
(李治)

628

649

683
 • 650-655 : Yonghui (永徽)
 • 656-661 : Xianqing (顯慶)
 • 661-663 : Longshuo (龍朔)
 • 664-665 : Linde (麟德)
 • 666-668 : Qianfeng (乾封)
 • 668-670 : Zongzhang (總章)
 • 670-674 : Xianheng (咸亨)
 • 674-676 : Shangyuan (上元)
 • 676-679 : Yifeng (儀鳳)
 • 679-680 : Tiaolu (調露)
 • 680-681 : Yonglong (永隆)
 • 681-682 : Kaiyao (開耀)
 • 682-683 : Yongchun (永淳)
 • 683 : Hongdao (弘道)
Zhongzong
(中宗)
Li Xian ou Li Zhe
(李顯 ou 李哲)

656

684

684

710
 • 684 : Sisheng (嗣聖)
Ruizong
(睿宗)
Li Dan
(李旦)

662

684

690

716
 • 684 : Wenming (文明)
 • 684 : Guangzhai (光宅)
 • 685-688 : Chuigong (垂拱)
 • 689 : Yongchang (永昌)
 • 690 : Zaichu (載初)

Dynastie Zhou (690-705)

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Zetian
(武则天)
Wu Mei
(武媚)

624

690

705
 • 690-692 : Tiānshòu (天授)
 • 692 : Rúyì (如意)
 • 692-694 : Chángshòu (長壽)
 • 694-695 : Yánzài (延載)
 • 695 : Zhèngshèng (證聖)
 • 695-696 : Tiāncèwànsuì (天冊萬歲)
 • 696 : Wànsuìdēngfēng (萬歲登封)
 • 696-697 : Wànsuìtōngtiān (萬歲通天)
 • 697 : Shéngōng (神功)
 • 697-700 : Shènglì (聖曆)
 • 700-701 : Jiǔshì (久視)
 • 701 : Dàzú (大足)
 • 701-705 : Cháng'ān (長安)
 • 705 : Shénlóng (神龍)

Dynastie Tang (705-907)

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Zhongzong
(中宗)
Li Xian ou Li Zhe
(李顯 ou 李哲)

656

705

710
 • 705-707 : Shenlong (神龍)
 • 707-710 : Jinglong (景龍)
Shangdi
(殤帝)
Li Chongmao
(李重茂)
695
710

710

714
 • 710 : Tanglong (唐隆)
Ruizong
(睿宗)
Li Dan
(李旦)

662

710

712

716
 • 710-711 : Jingyun (景雲)
 • 712 : Taiji (太極)
 • 712 : Yanhe (延和)
Xuanzong
(玄宗)
Li Longji
(李隆基)

685

712

756

762
 • 712-713 : Xiantian (先天)
 • 713-741 : Kaiyuan (開元)
 • 742-756 : Tianbao (天寶)
Suzong
(肅宗)
Li Heng
(李亨)

711

756

762
 • 756-758 : Zhide (至德)
 • 758-760 : Qianyuan (乾元)
 • 760-761 : Shangyuan (上元)
Daizong
(代宗)
Li Yu
(李豫)

727

762

779
 • 762-763 : Baoying (寶應)
 • 763-764 : Guangde (廣德)
 • 765-766 : Yongtai (永泰)
 • 766-779 : Dali (大曆)
Dezong
(德宗)
Li Kuo
(李适)

742

779

805
 • 780-783 : Jianzhong (建中)
 • 784 : Xingyuan (興元)
 • 784-805 : Zhenyuan (貞元)
Shunzong
(順宗)
Li Song
(李誦)
761
805

805

806
 • 805 : Yongzhen (永貞)
Xianzong
(憲宗)
Li Chun
(李純)
778
805

820
 • 806-820 : Yuanhe (元和)
Muzong
(穆宗)
Li Heng
(李恆)
795
820

824
 • 821-824 : Changqing (長慶)
Jingzong
(敬宗)
Li Zhan
(李湛)

809

824

827
 • 824-826 : Baoli (寶曆)
Wenzong
(文宗)
Li Ang
(李昂)

809

827

840
 • 827-835 : Dahe (大和) ou Taihe (太和)
 • 836-840 : Kaicheng (開成)
Wuzong
(武宗)
Li Yan
(李炎)

814

840

846
 • 841-846 : Huichang (會昌)
Xuanzong
(宣宗)
Li Chen
(李忱)

810

846

859
 • 847-859 : Dazhong (大中)
Yizong
(懿宗)
Li Cui
(李漼)

833

859

873
 • 859 : Dazhong (大中)
 • 860-873 : Xiantong (咸通)
Xizong
(僖宗)
Li Xuan
(李儇)

862

873

888
 • 873-874 : Xiantong (咸通)
 • 874-879 : Qianfu (乾符)
 • 880-881 : Guangming (廣明)
 • 881-885 : Zhonghe (中和)
 • 885-888 : Guangqi (光啟)
 • 888 : Wende (文德)
Zhaozong
(昭宗)
Li Ye
(李曄)

867

888

904
 • 889 : Longji (龍紀)
 • 890-891 : Dashun (大順)
 • 892-893 : Jingfu (景福)
 • 894-898 : Qianning (乾寧)
 • 898-901 : Guanghua (光化)
 • 901-904 : Tianfu (天復)
 • 904 : Tianyou (天佑)
Aidi ou Zhaoxuandi
(哀帝 ou 昭宣帝)
Li Zhu
(李柷)

892

904

907

908
 • 904-907 : Tianyou (天佑)

Arbre généalogique simplifié

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Liste des empereurs de la dynastie Tang
Listen to this article