For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Liste des subdivisions administratives du Heilongjiang.

Liste des subdivisions administratives du Heilongjiang

Le Heilongjiang
Le Heilongjiang

La structure administrative du Heilongjiang, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Harbin
哈尔滨市
Hā'ěrbīn Shì
District de Daoli 道里区 Dàolǐ Qū
District de Nangang 南岗区 Nángǎng Qū
District de Daowai 道外区 Dàowài Qū
District de Xiangfang 香坊区 Xiāngfáng Qū
District de Pingfang 平房区 Píngfáng Qū
District de Songbei 松北区 Sōngběi Qū
District de Hulan 呼兰区 Hūlán Qū
District d'Acheng 阿城区 Āchéng Qū
Ville de Shuangcheng 双城市 Shuāngchéng Shì
Ville de Shangzhi 尚志市 Shàngzhì Shì
Ville de Wuchang 五常市 Wǔcháng Shì
Xian de Yilan 依兰县 Yīlán Xiàn
Xian de Fangzheng 方正县 Fāngzhèng Xiàn
Xian de Bin 宾县 Bīn Xiàn
Xian de Bayan 巴彦县 Bāyàn Xiàn
Xian de Mulan 木兰县 Mùlán Xiàn
Xian de Tonghe 通河县 Tōnghé Xiàn
Xian de Yanshou 延寿县 Yánshòu Xiàn
Ville de Qiqihar
齐齐哈尔市
Qíqíhā'ěr Shì
District de Longsha 龙沙区 Lóngshā Qū
District de Jianhua 建华区 Jiànhuá Qū
District de Tiefeng 铁锋区 Tiěfēng Qū
District d'Ang'angxi 昂昂溪区 Áng'ángxī Qū
District de Fularji 富拉尔基区 Fùlā'ěrjī Qū
District de Nianzishan 碾子山区 Niǎnzishān Qū
District daur de Meilisi 梅里斯
达斡尔族区
Méilǐsī dáwò'ěrzú Qū
Ville de Nehe 讷河市 Nēhé Shì
Xian de Longjiang 龙江县 Lóngjiāng Xiàn
Xian de Yi'an 依安县 Yī'ān Xiàn
Xian de Tailai 泰来县 Tàilái Xiàn
Xian de Gannan 甘南县 Gānnán Xiàn
Xian de Fuyu 富裕县 Fùyù Xiàn
Xian de Keshan 克山县 Kèshān Xiàn
Xian de Kedong 克东县 Kèdōng Xiàn
Xian de Baiquan 拜泉县 Bàiquán Xiàn
Ville de Heihe
黑河市
Hēihé Shì
District d'Aihui 爱辉区 Àihuī Qū
Ville de Bei'an 北安市 Běi'ān Shì
Ville de Wudalianchi 五大连池市 Wǔdàliánchí Shì
Xian de Nenjiang 嫩江县 Nènjiāng Xiàn
Xian de Xunke 逊克县 Xùnkè Xiàn
Xian de Sunwu 孙吴县 Sūnwú Xiàn
Ville de Daqing
大庆市
Dàqìng Shì
District de Sartu 萨尔图区 Sà'ěrtú Qū
District de Longfeng 龙凤区 Lóngfèng Qū
District de Ranghulu 让胡路区 Rànghúlù Qū
District de Datong 大同区 Dàtóng Qū
District de Honggang 红岗区 Hónggǎng Qū
Xian de Zhaozhou 肇州县 Zhàozhōu Xiàn
Xian de Zhaoyuan 肇源县 Zhàoyuán Xiàn
Xian de Lindian 林甸县 Líndiàn Xiàn
Xian autonome mongol
de Dorbod
杜尔伯特
蒙古族自治县
Dù'ěrbótè měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ville de Yichun
伊春市
Yīchūn Shì
District de Yichun 伊春区 Yīchūn Qū
District de Nancha 南岔区 Nánchà Qū
District de Youhao 友好区 Yǒuhǎo Qū
District de Xilin 西林区 Xīlín Qū
District de Cuiluan 翠峦区 Cuìluán Qū
District de Xinqing 新青区 Xīnqīng Qū
District de Meixi 美溪区 Měixī Qū
District de Jinshantun 金山屯区 Jīnshāntún Qū
District de Wuying 五营区 Wǔyíng Qū
District de Wumahe 乌马河区 Wūmǎhé Qū
District de Tangwanghe 汤旺河区 Tāngwànghé Qū
District de Dailing 带岭区 Dàilǐng Qū
District de Wuyiling 乌伊岭区 Wūyīlǐng Qū
District de Hongxing 红星区 Hóngxīng Qū
District de Shangganling 上甘岭区 Shànggānlǐng Qū
Ville de Tieli 铁力市 Tiělì Shì
Xian de Jiayin 嘉荫县 Jiāyīn Xiàn
Ville de Hegang
鹤岗市
Hègǎng Shì
District de Xingshan 兴山区 Xìngshān Qū
District de Xiangyang 向阳区 Xiàngyáng Qū
District de Gongnong 工农区 Gōngnóng Qū
District de Nanshan 南山区 Nánshān Qū
District de Xing'an 兴安区 Xīng'ān Qū
District de Dongshan 东山区 Dōngshān Qū
Xian de Luobei 萝北县 Luóběi Xiàn
Xian de Suibin 绥滨县 Suíbīn Xiàn
Ville de Jiamusi
佳木斯市
Jiāmùsī Shì
District de Qianjin 前进区 Qiánjìn Qū
District de Xiangyang 向阳区 Xiàngyáng Qū
District de Dongfeng 东风区 Dōngfēng Qū
District de Jiao 郊区 Jiāo Qū
Ville de Tongjiang 同江市 Tóngjiāng Shì
Ville de Fujin 富锦市 Fùjǐn Shì
Xian de Huanan 桦南县 Huànán Xiàn
Xian de Huachuan 桦川县 Huàchuān Xiàn
Xian de Tangyuan 汤原县 Tāngyuán Xiàn
Xian de Fuyuan 抚远县 Fǔyuǎn Xiàn
Ville de Shuangyashan
双鸭山市
Shuāngyāshān shì
District de Jianshan 尖山区 Jiānshān Qū
District de Lingdong 岭东区 Lǐngdōng Qū
District de Sifangtai 四方台区 Sìfāngtái Qū
District de Baoshan 宝山区 Bǎoshān Qū
Xian de Jixian 集贤县 Jíxián Xiàn
Xian de Youyi 友谊县 Yǒuyì Xiàn
Xian de Baoqing 宝清县 Bǎoqīng Xiàn
Xian de Raohe 饶河县 Ráohé Xiàn
Ville de Qitaihe
七台河市
Qītáihé Shì
District de Taoshan 桃山区 Táoshān Qū
District de Xinxing 新兴区 Xīnxīng Qū
District de Qiezihe 茄子河区 Qiézihé Qū
Xian de Boli 勃利县 Bólì Xiàn
Ville de Jixi
鸡西市
Jīxī Shì
District de Jiguan 鸡冠区 Jīguān Qū
District de Hengshan 恒山区 Héngshān Qū
District de Didao 滴道区 Dīdào Qū
District de Lishu 梨树区 Líshù Qū
District de Chengzihe 城子河区 Chéngzǐhé Qū
District de Mashan 麻山区 Máshān Qū
Ville de Hulin 虎林市 Hǔlín Shì
Ville de Mishan 密山市 Mìshān Shì
Xian de Jidong 鸡东县 Jīdōng Xiàn
Ville de Mudanjiang
牡丹江市
Mǔdānjiāng Shì
District d'Aimin 爱民区 Àimín Qū
District de Dong'an 东安区 Dōng'ān Qū
District de Yangming 阳明区 Yángmíng Qū
District de Xi'an 西安区 Xī'ān Qū
Ville de Muling 穆棱市 Mùlíng Shì
Ville de Suifenhe 绥芬河市 Suífēnhé Shi
Ville de Hailin 海林市 Hǎilín Shì
Ville de Ning'an 宁安市 Níng'ān Shì
Xian de Dongning 东宁县 Dōngníng Xiàn
Xian de Linkou 林口县 Línkǒu Xiàn
Ville de Suihua
绥化市
Suíhuà Shì
District de Beilin 北林区 Běilín Qū
Ville d'Anda 安达市 Āndá Shì
Ville de Zhaodong 肇东市 Zhàodōng Shì
Ville de Hailun 海伦市 Hǎilún Shì
Xian de Wangkui 望奎县 Wàngkuí Xiàn
Xian de Lanxi 兰西县 Lánxī Xiàn
Xian de Qinggang 青冈县 Qīnggāng Xiàn
Xian de Qing'an 庆安县 Qìng'ān Xiàn
Xian de Mingshui 明水县 Míngshuǐ Xiàn
Xian de Suileng 绥棱县 Suíléng Xiàn
Préfecture de Daxing'anling
大兴安岭地区
Dàxīng'ānlǐng Dìqū
District de Jiagedaqi 加格达奇区 Jiāgédáqí Qū 1
District de Songling 松岭区 Sōnglǐng Qū 1
District de Huzhong 呼中区 Hūzhōng Qū 2
District de Xinlin 新林区 Xīnlín Qū 2
Xian de Huma 呼玛县 Hūmǎ Xiàn
Xian de Tahe 塔河县 Tǎhé Xiàn
Xian de Mohe 漠河县 Mòhé Xiàn

1 Territoire appartenant à la bannière autonome d'Oroqin, en Mongolie-Intérieure. Bien qu'administré par la province du Heilongjiang, il n'en est pas une entité administrative officielle.
2 Territoire officiellement rattaché au xian de Huma, il ne constitue pas une entité administrative officielle.

Lien externe

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Liste des subdivisions administratives du Heilongjiang
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.