ברכת אלוהי נשמה - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for ברכת אלוהי נשמה.

ברכת אלוהי נשמה

ברכת אלוהי נשמה

אֱלֹהַי, נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ‏ בִּי טְהוֹרָה.
אַתָּה בְרָאתָהּ,
אַתָּה יְצַרְתָּהּ,
אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי,
וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי,
וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי,
וּלְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבוֹא.
כָּל זְמַן שֶׁהַנְּשָׁמָה בְּקִרְבִּי
מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי,
רִבּוֹן כָּל הַמַּעֲשִׂים אֲדוֹן כָּל הַנְּשָׁמוֹת.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הַמַּחֲזִיר נְשָׁמוֹת לִפְגָרִים מֵתִים.

ברכת אלוהי נשמה היא אחת מברכות השחר הנאמרות בכל יום קודם תפילת שחרית. אף ברכה זו היא מתקנת חז"ל כשאר ברכות השחר, ונזכרה כבר בתלמוד בבלי.

יש שכתבו שהטעם שברכה זו אינה פותחת בברוך היא מפני שהיא ברכת הודאה, אך יש מהראשונים שכתבו שהטעם הוא מאחר שברכה זו סמוכה לברכת אשר יצר[1].

ברכה זו זכתה ללחנים רבים.

מקור

ברכה זו נזכרה בתלמוד בבלי:

כי מתער אומר: 'אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות; ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים'

תוכן הברכה

במהות הברכה כתב בהגהות הגאון מווילנא, שברכת אלוהי נשמה היא מקבילתה של ברכת 'אשר יצר' ואף נתקנה כברכה הסמוכה לחברתה, כאשר אשר יצר נתקנה על גוף האדם, וברכת אלוהי נשמה נתקנה על הנשמה. אולם יש לציין שבסידורי אשכנז המזרחי הקדומים, ברכות התורה נאמרות בין אשר יצר לאלוהי נשמה.[2]

מדיני הברכה

  • אמירתה לאחר שהתפלל תפילת העמידה - יש שכתבו שאם לא בירך ברכת 'אלהי נשמה' עד אחר שהתפלל שמונה עשרה שוב אינו יכול לברך אותה לאחר התפלה שכיון שכבר אמר 'ברכת מחיה המתים', הרי יצא ידי חובתו בברכה זו, מאחר שנזכר בה עניין דומה למחזיר נשמות[3].

לעומת זאת, בשערי תשובה כתב שברכת מחיה המתים עניינה על תחיית המתים שתהיה לעתיד, אך ברכת נשמה נתקנה על החזרת הנשמה בבוקר, ולכן לדעתו אם בעת שאמר ברכת מחיה מתים היה בדעתו לברך אלקי נשמה אחר התפלה רשאי לברך.

לדעת הערוך השולחן מאחר שהודה על הדבר הגדול של תחיית המתים לעתיד לבוא, שוב אינו יכול לברך על הדבר הקטן של החזרת הנשמה בבוקר, (בכלל מאתיים מנה).

  • אמירתה לאחר שינה ביום - שינה ביום - יש שכתבו שאף מי שיישן שנת קבע ביום חייב לברך ברכה זו,[4] ולהלכה נפסק שלא יברך.[5]

נוסחאות הברכה

בברכה זו רבו הנוסחאות, לדוגמה, יש שכתבו לומר "טהורה היא", ויש שכתבו שיש לומר "אתה יצרתה בי", וכן יש שגרסו "שהנשמה תלויה בקרבי" (דעת הרמב"ם).

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ ראו שו"ת הרא"ש כלל ד, א, ובמשנה ברורה, סימן ו', סעיף קטן י"ב .
  2. ^ עיין לדוגמה סידור פראג רע"ט. הרשומה בקטלוג הספרייה הלאומית, עם סריקה.
  3. ^ פרי חדש סימן נח, הובא בשערי תשובה ובמשנה ברורה.
  4. ^ ראה בבית יוסף על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רל"א
  5. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רל"א, סעיף א'
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
ברכת אלוהי נשמה
Listen to this article