cover image

גל הלם ניצב

סוג של גל הלם בו שדה הזרימה ניצב לגל הלם / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

גל הלם ניצב הוא סוג של גל הלם בו שדה הזרימה ניצב לגל הלם.

תיאור סכימתי של גל הלם ניצב. ניתן לראות שהתכונות לפני ואחרי גל ההלם הניצב שונות ווקטור שדה הזרימה ניצב לגל ההלם.