cover image

קבוצת האחים עופר

קונצרן ישראלי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אחים עופר נכסים בע"מ הידועה גם כקבוצת האחים עופר היא שמה לשעבר של חברת "עופר השקעות". בעברה היא הייתה חברת ענק, שתחומי הפעילות שלה כללו, אוניות מכולות, תעופה, רכב, לוגיסטיקה, תעשייה כימית, אנרגיה, תקשורת, נדל"ן, בנקאות והשקעות נוספות. הקבוצה הייתה בשליטה משותפת של האחים סמי ויולי עופר, ובשנת 2002 היא פיצלה את עסקיה למספר חברות שבשליטת שני האחים באופן נפרד. בשנת 2011 שני האחים נפטרו, והשליטה בחברות אלה עברו לידי יורשיהם.

משרד האחים עופר, ברחוב הנמל 2, חיפה