For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 2,4-xylenol.

2,4-xylenol

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

2,4-xylenol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2,4-xylenol
Algemeen
Molecuulformule C8H10O
IUPAC-naam 2,4-dimethylfenol
Andere namen m-xylenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzeen
Molmassa 122,1644 g/mol
SMILES
CC1=CC(=C(C=C1)O)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9) 7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
CAS-nummer 105-67-9
EG-nummer 203-321-6
PubChem 7771
Beschrijving Gele tot bruine vloeistof of kleurloze kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Corrosief
Toxisch
Milieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H311 - H314 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P305+P351+P338 - P310
Carcinogeen mogelijk
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen, zuuranhydriden, zuurhalogeniden, basen en oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 604-006-00-X
VN-nummer 2261
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar of vast
Kleur geel-bruin of kleurloos
Dichtheid 0,97 g/cm³
Smeltpunt 24 °C
Kookpunt 210 - 211,5 °C
Vlampunt (gesloten vat) 112 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 599 °C
Dampdruk (bij 20°C) 8 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 25°C) 7,9 g/L
Goed oplosbaar in ethanol en di-ethylether
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 2,3
Evenwichtsconstante(n) pKa = 10,45
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal 
Portaalicoon
 
Scheikunde

2,4-xylenol is een organische verbinding met als brutoformule C8H10O. De stof komt voor als een gele tot bruine vloeistof of als kleurloze kristallen en is zeer slecht oplosbaar in water. 2,4-xylenol wordt voornamelijk gebruikt als organisch oplosmiddel en als fungicide.[1]

Chemisch gezien is 2,4-xylenol een fenolderivaat, waarbij twee waterstofatomen aan de benzeenring vervangen zijn door methylgroepen. Het is een van de 6 mogelijke structuurisomeren van xylenol.

Toxicologie en veiligheid

De stof ontleedt bij verbranding, met vorming van giftige gassen en irriterende dampen. 2,4-xylenol reageert met zuuranhydrides, zuurhalogeniden, basen en oxiderende stoffen. De stof is toxisch voor de mens (mogelijk kankerverwekkend)[1] en voor aquatische organismen.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van een aerosol van dit product kan longoedeem veroorzaken.

Zie ook

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
2,4-xylenol
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.