Anesthesioloog

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een anesthesioloog, ook wel anesthesist of narcotiseur, is een medisch specialist die zich bezighoudt met het geven van anesthesie aan patiënten die een operatie of een pijnlijk, belastend onderzoek moeten ondergaan en bij vitaal bedreigde patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben. De anesthesioloog houdt zich bezig met de vitale functies zoals de ademhaling, de circulatie, het bewustzijn, de temperatuurregulatie, elektrolyt- en hormoonbalans en/of ernstige pijn. Deze functies worden gecontroleerd, bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen.

Hedendaagse anesthesioloog aan het werk. Overigens is het in Nederland verboden om op de operatiekamer hand- en polssieraden te dragen.
Anesthesioloog aan het werk (anno 1922)

Het veiligstellen van de luchtweg en ademhaling, het monitoren en sturen van de circulatie, het monitoren en corrigeren van de stolling, het bewaken van de lichaamstemperatuur en het geven van adequate pijnstilling behoren tot de belangrijkste taken van een anesthesioloog. De toediening van de medicijnen die de anesthesioloog hiervoor gebruikt berusten op drie pijlers: een slaapmiddel (hypnoticum), een (sterke) pijnstiller (analgeticum) en een spierverslapper (spierrelaxans).

In overleg met de patiënt zoekt de anesthesioloog naar de methode van voorkeur: algehele anesthesie of loco-regionale anesthesie, het tijdelijk uitschakelen van een lichaamsonderdeel (bijvoorbeeld door middel van spinale anesthesie, epidurale anesthesie, plexusanesthesie). Dit is niet alleen afhankelijk van het soort onderzoek of operatie, maar ook van de patiënt. Hiervoor wordt de patiënt pre-operatief beoordeeld tijdens het pre-operatief spreekuur (POS) door de anesthesioloog, om zo de veiligste en adequate manier van anesthesie te kunnen toepassen.