For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Arrest Ameva/Van Venrooij.

Arrest Ameva/Van Venrooij

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ameva / Van Venrooij
Datum 5 februari 1999
Instantie Hoge Raad der Nederlanden
Rechters H.L.J. Roelvink, W.H. Heemskerk, R. Herrmann, A.E.M. van der Putt-Lauwers, Jhr. O. de Savornin Lohman
Adv.-gen. L. Strikwerda
Soort zaak   civiel
Procedure cassatie
Wetgeving art. 3:44, 51 BW
Onderwerp   misbruik van omstandigheden
Vindplaats   NJ 1999/652, m.nt. P.A. Stein
ECLI   ECLI:NL:HR:1999:ZC2842

Het arrest Ameva/Van Venrooij (HR 5 februari 1999, NJ 1999/652) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat van belang is voor de beoordeling van misbruik van omstandigheden bij de totstandkoming van een overeenkomst, in het bijzonder een overeenkomst tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Casus

Van Venrooij, sinds drie jaar in dienst bij Ameva BV, komt onverwacht terecht in een bespreking met drie vertegenwoordigers van Ameva, waarin hij te horen krijgt dat Ameva de dienstbetrekking met hem wil beëindigen. Tijdens deze bijeenkomst tekent hij een verklaring, waarin hij instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

Procesgang

Enkele dagen later protesteert Van Venrooij alsnog tegen de beëindiging. De kantonrechter meent dat de beëindiging niet met wederzijdse instemming tot stand is gekomen, omdat Van Venrooij niet de tijd had gekregen in vrijheid zijn wil te bepalen. In hoger beroep oordeelde de rechtbank, dat met de ondertekening door Van Venrooij een duidelijke en ondubbelzinnige rechtshandeling heeft plaatsgevonden, maar dat Van Venrooij zich op vernietigbaarheid van de overeenkomst kon beroepen, op grond van misbruik van omstandigheden door Ameva. Het cassatieberoep van Ameva werd verworpen.

Rechtsvraag en Hoge Raad

In cassatie is de voorliggende rechtsvraag of er sprake is van misbruik van omstandigheden. Hieromtrent overwoog de Hoge Raad:

dat van een dergelijk misbruik [van omstandigheden] met name dan sprake zal zijn indien (i) Ameva wist of had moeten begrijpen dat Van Venrooij door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld afhankelijkheid of onervarenheid) bewogen werd tot het geven van instemming, en (ii) zij (desalniettemin) de instemming van Van Venrooij bevorderde terwijl hetgeen zij wist of had moeten begrijpen haar daarvan had behoren te weerhouden.

Voorts stelde de Hoge Raad, dat hoewel het wetsartikel omtrent misbruik van omstandigheden niet de eis stelt dat de rechtshandeling tot nadeel heeft geleid, de rechtbank het gegeven dat Van Venrooij een voor hem nadelige overeenkomst heeft ondertekend, mede gezien het feit dat Ameva zich in een overwichtspositie bevond, terecht heeft meegewogen bij de beoordeling van misbruik van omstandigheden.

Zie ook

  • (1983) Hajziani/Van Woerden (arbeidsovereenkomst met buitenlandse werknemer)
  • (1986) Westhoff/Spronsen (werknemer neemt in een boze bui ontslag)
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Arrest Ameva/Van Venrooij
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on