For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Chi-kwadraattoets.

Chi-kwadraattoets

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een chi-kwadraattoets is in de statistiek een toets om na te gaan of twee of meer verdelingen (populaties) van elkaar verschillen. Het kan daarbij gaan om een bekende verdeling en een onbekende waaraan waarnemingen zijn gedaan of om twee onbekende verdelingen waaraan waarnemingen zijn gedaan. De toets gaat na of waargenomen aantallen systematisch afwijken van verwachte (of gemiddelde) aantallen, en berekent daartoe het totaal van de gewogen kwadratische afwijkingen tussen deze aantallen. Een chi-kwadraattoets wordt veel gebruikt om kruistabellen te analyseren. Omdat er geen aannamen over gemiddelden of over de populatie worden gedaan is dit een parametervrije toets. Ook het meetniveau is niet van belang omdat er alleen naar aantallen wordt gekeken. De chi-kwadraattoets vindt toepassing als:

  • aanpassingstoets, waarbij getoetst wordt of de gevonden data passen bij een veronderstelde verdeling;
  • onafhankelijkheidstoets, waarbij getoetst wordt of de simultane verdeling waaruit de data komen bestaat uit twee onafhankelijke.
  • homogeniteitstoets, waarbij getoetst wordt of verschillende steekproeven uit dezelfde verdeling afkomstig zijn.

Chi-kwadraattoetsingsgrootheid

Een chi-kwadraattoetsingsgrootheid heeft de volgende vorm:

waarin de verwachte (of gemiddelde) en de waargenomen frequentie is, en gesommeerd wordt over alle mogelijkheden.

Aanpassingstoets

Met de aanpassingstoets wordt nagegaan of een onbekende discrete verdeling op de waarden al dan niet verschilt van een bekende verdeling. De onbekende discrete verdeling wordt bepaald door de onbekende kansen op de waarden .

Voor de toets wordt een aselecte steekproef van omvang genomen uit de onbekende verdeling. De chi-kwadraat-aanpassingstoets toetst de nulhypothese dat de steekproef uit een bekende verdeling afkomstig is:

voor alle

op basis van de toetsingsgrootheid:

waarin het aantal keren is dat in de steekproef de waarde voorkomt. is de kans op het voorkomen van volgens de nulhypothese en dus is het aantal keer dat zou voorkomen op basis van de nulhypothese.

Voor voldoend grote is de toetsingsgrootheid onder de nulhypothese bij benadering chi-kwadraatverdeeld met vrijheidsgraden. De nulhypothese wordt verworpen voor te grote waarden van de toetsingsgrootheid.

Merk op dat deze test eigenlijk de relatieve euclidische afstand meet tussen de twee functies.

Voorbeeld

Iemand krijgt een dobbelsteen in handen die er niet erg symmetrisch uitziet. Zou de dobbelsteen wel zuiver zijn? Hij gooit er 60 keer mee en verwacht elk van de ogenaantallen ongeveer 10 keer te gooien. Met geven we het aantal keren aan dat het ogenaantal boven kwam. Hij vindt als uitkomst voor de ogenaantallen 1 tot en met 6 resp. de waarden:

1 2 3 4 5 6
13 9 8 11 5 14 60

Hij toetst de nulhypothese:

"de dobbelsteen is zuiver"

met de chi-kwadraattoets en gaat zo na of de gevonden aantallen passen bij de verdeling van een zuivere dobbelsteen. De toetsingsgrootheid is:

deze meet de "afstand" tussen de gevonden frequenties en de verwachte . Onder de nulhypothese heeft de toetsingsgrootheid bij benadering een chi-kwadraatverdeling met 5 vrijheidsgraden. De waarde die de toetsingsgrootheid in de steekproef aanneemt is:

.

De nulhypothese wordt verworpen als deze "afstand" te groot is. De p-waarde (overschrijdingskans) van de gevonden uitkomst is:

p-waarde =

Er is dus absoluut geen reden om, gezien de uitkomst van de 60 worpen, aan de zuiverheid van de dobbelsteen te twijfelen, want er is 34,7% kans om met een zuivere dobbelsteen een resultaat te krijgen met een minstens zo grote "afstand".

Onafhankelijkheidstoets

Met de onafhankelijkheidstoets wordt nagegaan of waarnemingen uit een onbekende simultane discrete verdeling op de waarden al dan niet onderling onafhankelijk zijn. De onbekende discrete verdeling wordt bepaald door de onbekende kansen op de waarden .

Voor de toets wordt een aselecte steekproef van omvang genomen uit de onbekende simultane discrete verdeling van de stochastische variabelen en . De chi-kwadraat-onafhankelijkheidstoets toetst de nulhypothese dat en onderling onafhankelijk zijn:

voor alle en ,

waarin

,

op basis van de toetsingsgrootheid:

Daarin is het aantal keren dat in de steekproef het paar voorkomt, zijn

de verschillende randtotalen en is:

Voor voldoend grote is de toetsingsgrootheid onder de nulhypohese bij benadering chi-kwadraatverdeeld met vrijheidsgraden. De nulhypothese wordt verworpen voor te grote waarden van de toetsingsgrootheid.

Voorbeeld

Iemand gooit uit de hand 100 keer met twee dobbelstenen en wil nagaan of de worpen mogelijk afhankelijk zijn. In de onderstaande tabel staan de uitkomsten, geaccumuleerd tot het aantal keren dat de ogencombinatie gegooid werd, met de randtotalen:

1 2 3 4 5 6
1 2 4 3 6 1 3 19
2 4 6 2 4 3 3 22
3 3 2 1 3 3 4 16
4 2 3 0 2 2 2 11
5 5 1 4 3 2 5 20
6 0 6 0 1 2 3 12
16 22 10 19 13 20 100

De volgende tabel toont de waarden van :

1 2 3 4 5 6
1 3,04 4,18 1,90 3,61 2,47 3,80 19
2 3,52 4,84 2,20 4,18 2,86 4,40 22
3 2,56 3,52 1,60 3,04 2,08 3,20 16
4 1,76 2,42 1,10 2,09 1,43 2,20 11
5 3,20 4,40 2,00 3,80 2,60 4,00 20
6 1,92 2,64 1,20 2,28 1,56 2,40 12
16 22 10 19 13 20 100

Vervolgens is voor elke en de term berekend:

1 2 3 4 5 6
1 0,36 0,01 0,64 1,58 0,87 0,17 3,63
2 0,07 0,28 0,02 0,01 0,01 0,45 0,82
3 0,08 0,66 0,23 0,00 0,41 0,20 1,56
4 0,03 0,14 1,10 0,00 0,23 0,02 1,52
5 1,01 2,63 2,00 0,17 0,14 0,25 6,20
6 1,92 4,28 1,20 0,72 0,12 0,15 8,39
3,47 7,98 5,18 2,48 1,78 1,23 22,12

met als totaal: .

Onder de nulhypothese van onafhankelijkheid is de toetsingsgrootheid bij benadering chi-kwadraatverdeeld met (6-1)(6-1) = 25 vrijheidsgraden. De overschrijdingskans van de gevonden waarde 22,12 is iets groter dan 0,5, zodat er bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% geen reden is om aan de onafhankelijkheid te twijfelen.

Opgemerkt moet worden dat voor een goede benadering de waargenomen aantallen niet te klein mogen zijn. In de literatuur worden grenzen van 1 tot 5 genoemd. In dit voorbeeld is aan deze eis niet voldaan, maar het toont wel het principe van de toets.

Homogeniteitstoets

Met de homogeniteitstoets wordt nagegaan of een aantal discrete verdelingen op dezelfde waarden al dan niet van elkaar verschillen. De discrete verdelingen worden voor bepaald door de onbekende kansen op de waarden .

Voor de toets worden voor onderling onafhankelijke aselecte steekproeven van omvang genomen. De chi-kwadraat-homogeniteitstoets toetst de nulhypothese dat de steekproeven uit dezelfde verdeling afkomstig zijn:

voor alle en ,

op basis van de toetsingsgrootheid:

Daarin is het aantal keren dat in de -de steekproef de waarde voorkomt, zijn

randtotalen en is:

Voor voldoend grote is de toetsingsgrootheid onder de nulhypothese bij benadering chi-kwadraatverdeeld met vrijheidsgraden. De nulhypothese wordt verworpen voor te grote waarden van de toetsingsgrootheid.

Voorbeeld

Iemand heeft drie valse dobbelstenen gemaakt door in de zijde met 1 oog een gat te boren en dat te vullen met lood. Om na te gaan of de dobbelstenen in dezelfde mate vals zijn, gooit hij met elke dobbelsteen een groot aantal keren. In de onderstaande tabel staan voor elk van de drie dobbelstenen de uitkomsten, geaccumuleerd tot het aantal keren dat met dobbelsteen het ogenaantal gegooid werd, met de randtotalen:

1 2 3 4 5 6
1 5 8 4 6 4 23 50
2 13 7 14 15 4 47 100
3 14 6 11 10 11 98 150
32 21 29 31 19 168 300

De volgende tabel toont de waarden van :

1 2 3 4 5 6
1 5,33 3,50 4,83 5,17 3,17 28,00 50
2 10,67 7,00 9,67 10,33 6,33 56,00 100
3 16,00 10,50 14,50 15,50 9,50 84,00 150
32 21 29 31 19 168 300

Vervolgens is voor elke en de term berekend:

1 2 3 4 5 6 sub
1 0,02 5,79 0,14 0,13 0,22 0,89 7,20
2 0,51 0,00 1,94 2,11 0,86 1,45 6,87
3 0,25 1,93 0,84 1,95 0,24 2,33 7,55
sub 0,78 7,71 2,93 4,19 1,32 4,67 21,61

met als totaal: .

Onder de nulhypothese van homogeniteit is de toetsingsgrootheid bij benadering chi-kwadraatverdeeld met (3-1)(6-1) = 10 vrijheidsgraden. De overschrijdingskans van de gevonden waarde 21,61 is kleiner dan 0,025, zodat er reden is om te twijfelen aan de homogeniteit.

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Chi-kwadraattoets
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on