For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Achnaton.

Achnaton

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Amenhotep IV
(Achnaton, Akhnaten, Echnaton, Amenophis IV)
14e eeuw v.Chr.
Beeld van farao Achnaton
Egyptisch Museum
Farao van de 18e dynastie
Periode ca. 1351-1333 v.Chr.
Voorganger Amenhotep III
Opvolger Smenchkare
Vader Amenhotep III
Moeder Teje
Namen van de farao in Egyptische hiërogliefen
Serech of Horusnaam
G5
E1
D40
N29A28S9

Kanakht-qai-Shuti
Srxtail.jpg
Nebtynaam
G16
wr
r
swt
n
iimit
p
Q1t
Z2

Wer-nesut-em-Ipet-swt
Gouden Horusnaam
G8
U39Y1N28
Z2ss
mO28W24
O49
M27

Wetjes-khau-em-Iunu-Shemay
Praenomen of troonnaam
M23
t
L2
t
Hiero Ca1.svg
ranfrxprZ3rawa
n

Neferkheperure-waenre
Hiero Ca2.svg
Nomen of geboortenaam
G39N5
 
Hiero Ca1.svg
imn
n
HtpR8S38R19

Amenhotep Netjer-Heqa-Waset
Hiero Ca2.svg
Portaal 
Portaalicoon
 
Egyptologie

Amenhotep IV, Achnaton, Echnaton of Akhenaten (of andere schrijfvarianten) was een farao van de 18e dynastie van het Oude Egypte. De farao is bekend geworden vanwege de losse Amarna-kunst en de introductie van het monotheïsme in Egypte.

Familie

Nefertiti en farao Achnaton(1345 v. Chr.), Louvre
Nefertiti en farao Achnaton
(1345 v. Chr.), Louvre

Achnaton was een zoon van Amenhotep III (ca. 1388 - 1351 v. Chr.) en koningin Teje. Hij trouwde met zijn nicht Nefertiti, de dochter van een paleisbeambte uit Achmim.[1] Daarna trouwde hij met Kiya en nog een andere Teje.

Achnaton en Nefertiti kregen de volgende kinderen:

Achnaton en Kiya kregen de volgende kinderen:

Uiterlijk

De jonge farao is afgebeeld met een vreemd, om niet te zeggen grotesk uiterlijk. Daarin heeft hij een groot, kalebasvormig hoofd, een zeer lange dunne nek, smalle ogen en uitpuilende lippen. Zijn buik is daarin als die van een zwangere vrouw, terwijl ook zijn dijbenen enorm dik, maar zijn onderbenen zeer dun tonen. Verder is hij afgebeeld met vreemde, vrouwelijke gelaatstrekken. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Amenhotep leed aan het Syndroom van Marfan.

De regering van Achnaton

Aanvankelijk, zoals in Khenet (Gebel el Silsila) liet hij zich afbeelden als een traditioneel Egyptisch vorst. Hij werd getroond in de Tempel van Montu te Karnak.

Na vier jaar op de troon (ca.1348 v.Chr.) voerde Achnaton echter een aantal revolutionaire veranderingen door:

  • Waar Egypte tot dan toe een veelgodendom had, met de zonnegod Amon als oppergod, voerde Achnaton mogelijk het monotheïsme in, hoewel het monotheïstisch aspect van zijn religie ter discussie staat. De enige god was Aton, de zonneschijf, tot dan toe een minder belangrijk aspect van de zonnegod Amon-Ra. Afbeeldingen van de farao en zijn familie vervingen in het heiligdom van de tempels die van de oude beschermgoden.
  • Hij liet een nieuwe hoofdstad bouwen, Achetaton (Horizon van Aton), het tegenwoordige Amarna. In het vijfde regeringsjaar verhuisde het hele hof met koningin-moeder Teje naar Achetaton.
  • Als hogepriester van Aton gold de farao zelf. Hij was de persoonlijke cultische bemiddelaar.
  • Een nieuwe stijl, de Amarna-kunst, de traditionele stijve en statische stijl werd losgelaten en personen werden meer ongedwongen en natuurgetrouw afgebeeld op reliëfs. Zijn eigen standbeelden zijn expressief en onaantrekkelijk.[2] Voor het houwen van steenblokken werden nieuwe maten ingevoerd.
  • Hij sloot de tempels van andere goden dan Aton.
  • De schrijftaal veranderde.

Vanaf zijn 12e regeringsjaar werden de hervormingen minder radicaal doorgevoerd, toen Achnaton aandacht moest schenken aan ontwikkelingen in het buitenland. De Hettieten probeerden in Syrië hun invloed uit te breiden. Er werd een diplomatiek huwelijk gesloten met een dochter van de Babylonische vorst van de Kassieten. De tweede koningin, Kiya, was mogelijk de dochter van de Mitanni-koning.

Achnaton stierf voordat dat hij een opvolger had aangewezen.

Aton-verering

Er bestaan theorieën dat de Aton-religie van Achnaton het ontstaan of de ontwikkeling van het jodendom -en daarmee indirect het christendom- heeft beïnvloed. Een van de aanwijzingen hier is de hymne voor Aton, gevonden in Amarna, die een opvallende gelijkenis vertoont met de Bijbelse Psalm 104. Daar Achnatons regering in de meest geaccepteerde chronologie ergens in de tijd viel, dat de Israëlieten hun ballingschap in Egypte hadden, is een dergelijke invloed zeer wel mogelijk. Nog interessant is de vermelding van een geheimzinnig volk. Dit volk, de Sa-Gaz of Chabiroe genoemd, drong vanuit het noordoosten Israël binnen en wordt door sommige geleerden geïdentifieerd met de Bijbelse joden. De Chabiroe zwierven in grote benden met vrouwen en kinderen rond in onbegaanbaar gebied, ver van de militaire hoofdwegen. Soms mengden zij zich in de plaatselijke politiek door dienst te nemen als hulptroepen, wanneer ze niet zelf oorlog voerden.

Veel tempels van de andere goden werden gesloten. Dat leidde tot ontwrichting van de samenleving omdat het gehele bestuur van het land tot dan toe via de tempels had gelopen. Het bestuur dat ervoor in de plaats kwam was corrupt en vol willekeur. Bij de tot dan toe machtige priesters van Amon was Achnaton begrijpelijkerwijze niet geliefd; de verering van de traditionele goden ging derhalve ondergronds -getuige vondsten in het huidige Amarna- voort en zo behield de traditionele religie haar aansluiting bij de gewone bevolking, op wie de godsdiensthervorming nauwelijks invloed had.

De kunst onderging echter radicale veranderingen, omdat de kunstenaar zich niet meer aan de oude strakke regels van de canon hoefde te houden en bij zijn eigen scheppingskracht te rade kon gaan. Ook de schrijftaal veranderde en kwam veel dichter bij de gesproken taal te staan.

Buitenlands beleid

De buitenlandse politiek had te lijden onder de interne spanningen die de Aton-hervorming opriep en vooral de Hettieten maakten daar gebruik van om hun invloed in de richting van Kanaän uit te breiden. Toch onderhield het hof van Amarna, getuige de zogenaamde Amarna-brieven, uitgebreide diplomatieke betrekkingen, onder andere met Burnaburiaš II van Karduniaš (Babylon). In 1887 werd de briefwisseling van het Egyptische ministerie voor buitenlandse zaken, die betrekking had op Israel, op kleitabletten uit de 14e eeuw v.Chr. in Amarna teruggevonden. Amarna was de hoofdstad van de 'ketterse' farao Achnaton (Amenhotep IV). Deze Amarna-brieven, zo'n 150 in getal, zijn in het Akkadisch geschreven, destijds de lingua franca voor internationale diplomatie, en in spijkerschrift. Ze zijn vrij doorspekt met Kanaänitische grammatica en vocabulaire. Ze vertellen veel over Israel en zuidelijk Syrië in deze tijden, en over de rol die Egypte daar speelde.

Opvolging

Over de dood van Achnaton is weinig bekend. Historisch is de verklaring hiervoor dat hij is vermoord door aanhangers van de verdreven Amoncultus. Recent[(sinds) wanneer?] wordt aangenomen dat rond zijn dood een plaag heerste die niet alleen in Egypte, maar ook in alle landen in het Midden-Oosten veel mensen doodde. Dit verklaart wellicht de vele doden in de koninklijke familie rond die tijd. Vlak na de dood van Achnaton werden de hervormingen teruggedraaid en Amon in ere hersteld en weer in zijn tempel geïnstalleerd.

De koning had bij zijn eerste vrouw alleen dochters (zes in totaal) en na zijn dood volgde eerst Smenchkare (wellicht dezelfde als Anchchperoere) hem op. Diens weduwe schijnt de Hettietische koning om een prins als gemaal te hebben verzocht. Deze Hettietische prins werd aan de Egyptische grens vermoord. Toen vielen de Hettieten Noord-Syrië binnen.

Daarna kwam Achnatons zoon Toetanchaton op de troon, die onder invloed van generaal Eje uit Achmim, huwde met zijn halfzus Anchesenpaäton, een dochter van Achnaton en Nefertiti. Toetanchaton zou al snel zijn naam veranderen in Toetanchamon, Achetaten verlaten en de tempels van de traditionele goden weer openstellen. De poging om de groeiende macht van de priesters van Amon te breken bleek te zijn mislukt.

Na Toetanchamons onopgehelderde dood volgde Eje hem op, die trouwde met Anchesenpaäton (de latere Anchesenamon) om zo aanspraak te kunnen maken op de troon.

Na de dood van Eje, kwam Horemheb aan de macht en werd elke verwijzing naar de Aton-cultus uitgewist.

Bouwwerken

Namen

De koning werd gekroond als Amenhotep IV Nefercheperoere-Oeaenre, hij liet die naam in het vierde jaar van zijn regering veranderen naar Achnaton Nefercheperoere-Oeaenre vanwege de Aton-cultus. Zodoende heeft de koning ook twee sets aan koningstitels gekend.[3]

Soort naam Titulatuur als Amenhotep IV Titulatuur als Achnaton
Horusnaam
G5
 
E1
D40
N29A28S9

ka-nacht-kai-soeti
Sterk is de stier met de dubbele pluimen.

G5
 
E1
D40
it
n
ra
N36

ka-nacht-mery-iten
Sterk is de stier, geliefde van Aton.

Nebtynaam
G16
 
wr
r
M23t
n
iimit
p
Q1t
Z2

oer-nesoet-em-ipet-soet
Grote koning in Karnak.

G16
 
wr
r
M23iiAa15
N27
it
n
ra

oer-nesoet-em-achet-iten
Grote koning in Achetaton.

Gouden Horusnaam
G8
 
U39Y1N28
Z2
mO28W24
O49
M27

oetes-chaoe-em-ioenoe-semay
Gekroond in 't Ioenoe in het zuiden.

G8
 
U39r
n
V10
n
it
n
ra

oetjes-ren-en-iten
Verheven boven de naam van Aton.

Praenomen
M23
t
L2
t
 
<
ranfrxprZ3ra
T21
n
>

nefer-cheperoe-re oea-en-re
Mooi zijn de vormen van Re, de unieke één van Re.

M23
t
L2
t
 
<
ranfrxprZ3ra
T21
n
>

nefer-cheperoe-re oea-en-re
Mooi zijn de vormen van Re, de unieke één van Re.

Nomen
G39 ra
 
<
imn
n
R4R8S38R19
>

imen-hetep neter-heka-oeaset
Amenhotep god-koning van Thebe.

G39 ra
 
<
it
n
raG25Aa1
n
>

Ach-en-iten
Krachtig voor de Aton.

Galerij

Literatuur

  • Nicholas Reeves - Akhenaten: Egypt's False Prophet, Thames & Hudson, Londen (2001). Vertaald als Achnaton: Valse profeet en gewelddadig farao
  • Hermann A. Schlögl - Echnaton, Verlag C.H. Beck, München (2008)
  • Barry Kemp - The City of Akhenaten and Nefertiti: Amarna and Its People, Thames & Hudson, Londen (2012)
Zie de categorie Achnaton van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Achnaton
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on