Herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland

hernieuwde inrichting bisdommen in Nederland in 1853 / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd in 1853 besloten in de pauselijke bul Ex Qua Die van Paus Pius IX (4 maart 1853), nadat de Grondwetsherziening van 1848 dit mogelijk had gemaakt. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie leidde in 1853 tot het protest van de Aprilbeweging. De reactie van koning Willem III en het aftreden van het kabinet-Thorbecke I bevestigden de nieuwe afbakening van de rollen van kabinet en koning na de Grondwetsherziening van 1848.

Paus Pius IX herstelde de hiërarchie