Ideaal (ringtheorie) - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Ideaal (ringtheorie).

Ideaal (ringtheorie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

algebraïsche
structuren

magma
halfgroep
monoïde
groep
ring / ideaal
lichaam/veld

moduul
vectorruimte
algebra

categorie
tralie
boolealgebra

Een ideaal is in de abstracte algebra, specifiek in de ringtheorie (een deelgebied van de wiskunde), een speciale deelverzameling van een ring, die gesloten is ten aanzien van lineaire combinaties met coëfficiënten uit de ring. Dat houdt in dat een ideaal ten aanzien van de operatie optelling een ondergroep is en dat de operatie vermenigvuldiging, zowel links als rechts, van een element uit het ideaal met een element van de ring een resultaat geeft dat binnen het ideaal ligt.

De term 'ideaal' verwijst naar het begrip ideaal getal, waarvan idealen een generalisatie vormen in verband met deelbaarheidseigenschappen.

De specifieke studie van idealen in commutatieve ringen met eenheidselement heette aanvankelijk ideaaltheorie, thans is de term commutatieve algebra gebruikelijker.

Definitie

Een deelverzameling van een ring heet een (tweezijdig) ideaal, als een deelgroep vormt voor de optelling die stabiel blijft onder linkse en rechtse vermenigvuldiging met een willekeurig element uit de ring. Dat betekent:

  • is een deelgroep van
  • voor alle en zijn en

De eis dat een deelgroep is van , kan ook geformuleerd worden als

  • voor alle is

Bij een commutatieve ring speelt het onderscheid tussen linkse en rechtse vermenigvuldiging uiteraard geen rol. In andere gevallen wordt nog onderscheid gemaakt in linksidealen en rechtsidealen, dat wil zeggen ondergroepen die stabiel zijn onder linkse resp. rechtse vermenigvuldiging met een willekeurig element uit de ring.

Geschiedenis

Het was Richard Dedekind, die in 1876 in de derde editie van zijn boek Vorlesungen über Zahlentheorie het begrip ideaal introduceerde. Idealen dienden als generalisatie van het door Ernst Kummer ontwikkelde begrip "ideaal getal". Later werd het begrip uitgebreid door David Hilbert en Emmy Noether.

Voorbeelden

Beschouw de commutatieve ring der gehele getallen met de gewone optelling en vermenigvuldiging. Voor elk natuurlijk getal is de verzameling der gehele -vouden een ideaal, want een -voud maal een willekeurig getal is nog steeds een -voud. Deze verzamelingen zijn ook meteen alle idealen van deze ring.

Een lichaam (in België: veld) heeft geen andere idealen dan zichzelf en {0}.

Algemeen geldt dat in een ring met eenheidselement een ideaal dat verschillend is van de ring zelf, geen omkeerbaar element kan bevatten.

Ook is de kern van een homomorfisme van ringen steeds een ideaal.

In de ring van de reële veeltermen in de veranderlijke vormen de veeltermen die nul zijn in een gegeven verzameling , een ideaal. Dit ideaal is niet-triviaal als de verzameling eindig en niet-leeg is.

In de ring die bestaat uit functies van een verzameling in een ring , met de gewone puntsgewijze optelling en vermenigvuldiging, vormen de elementen die een deelverzameling volledig afbeelden binnen een ideaal van , een ideaal in . Voor alle geldt namelijk: als , dan ook .

Factorring

De verantwoording van het begrip ideaal ligt in de constructie van de factorring of quotiëntring. Naar analogie met het begrip quotiëntgroep of factorgroep uit de groepentheorie zou men, voor een gegeven ring en een deelring de quotiëntring willen definiëren. Daartoe beschouwt men eerst en vooral de quotiëntverzameling van bestaande uit de equivalentieklassen van de equivalentierelatie

als

De elementen van deze quotiëntverzameling zijn de nevenklassen van in :

De bewerking optellen, , gaat zonder problemen over op nevenklassen, omdat de som van ringelementen uit en automatisch tot behoort. De nevenklassen vormen de factorgroep

De bewerking vermenigvuldigen, , gaat echter niet altijd canoniek over op nevenklassen, omdat het product van ring-elementen uit en niet noodzakelijk tot behoort. Dit is echter wel gegarandeerd als niet zomaar een deelring van is, maar ook een ideaal van . De nevenklassen vormen dan een deelring , die factorring genoemd wordt.

Voorbeelden

De idealen van zijn van de vorm (alle gehele veelvouden van ) voor een willekeurig natuurlijk getal . Voor levert dit de eindige factorring van de restklassen modulo op.

De kern van een homomorfisme tussen de ringen en is een ideaal in . Volgens de isomorfiestelling is de factorring isomorf met het beeld van het homomorfisme:

Tegenvoorbeeld

De gehele getallen vormen een deelring van de ring van de rationale getallen . De verzameling nevenklassen vormt weliswaar een abelse groep voor de factorbewerking , maar de vermenigvuldiging draagt niet zonder meer over op nevenklassen. Zo behoren bijvoorbeeld en niet tot dezelfde nevenklasse van , hoewel 2 en 3 dat wel doen. is dan ook geen ideaal van .

Hoofdideaal

Zie hoofdideaal voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Hoofdidealen zijn idealen die worden voortgebracht door één element. Formeel: als een commutatieve ring is, dan is een hoofdideaal van een ideaal van de vorm:

De verzameling heet dan het hoofdideaal voortgebracht door het element . Soms wordt dit genoteerd als in plaats van .

Bewerkingen op idealen

De doorsnede van twee idealen van een ring, of zelfs van een willekeurige familie idealen, is opnieuw een ideaal.

Het ideaal voortgebracht door een deelverzameling van een ring is de doorsnede van alle idealen van die omvatten. Dit ideaal wordt meestal genoteerd als en is het kleinste ideaal in dat omvat. Als een eindige of aftelbare verzameling is, noteert men het ideaal ook wel door opsomming van de elementen: of . Men kan ook uitdrukkelijk beschrijven als de verzameling van alle eindige sommen van producten van elementen van met willekeurige elementen van (bij niet-commutatieve ringen moeten we zowel linker- als rechterproducten meenemen).

De som van twee idealen en , genoteerd , bestaat uit alle ringelementen van de vorm waarvan en Deze som is ook een ideaal.

Zelfs in een commutatieve ring vormen de producten van elementen uit en niet noodzakelijk een ideaal, maar het ideaal dat ze voortbrengen heet het productideaal en wordt gewoonlijk als genoteerd.

Radicaal

Het nulradicaal of nilradicaal van een commutatieve ring is de verzameling der nilpotente elementen van Het is een ideaal van

Het radicaal van een ideaal in een ring bestaat uit alle elementen van waarvan een macht in ligt. Een radicaal ideaal is een ideaal dat gelijk is aan zijn eigen radicaal.

Voorbeelden van radicale idealen

In de gehele getallen vormt de verzameling der -vouden een radicaal ideaal dan en slechts dan als kwadraatvrij is. Zo is bijvoorbeeld niet radicaal, omdat zijn radicaal het getal 6 bevat.

Het singleton {0} is een radicaal ideaal als en slechts als geen nilpotente elementen heeft behalve 0 zelf.

Kenmerkende eigenschap

Een ideaal van de ring is radicaal dan en slechts dan als de factorring geen niet-triviale nilpotente elementen heeft.

Priemideaal

Zie priemideaal voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een ideaal heet priemideaal als het niet de ring zelf is, en als voor elke twee elementen en in de ring, het product alleen dan in ligt als of zelf in ligt.

Een priemideaal is altijd radicaal.

Voorbeelden

In de gehele getallen vormt de verzameling -vouden een priemideaal dan en slechts dan als een priemgetal is - vandaar de naam.

Als het singleton {0} een priemideaal is, dan is de ring een integriteitsdomein.

De reële -matrices met determinant 0 vormen een priemideaal.

De reële veeltermen met gegeven nulpuntenverzameling vormen een priemideaal dan en slechts dan als een singleton is.

Kenmerkende eigenschap

Een ideaal van is priem dan en slechts dan als de factorring een domein is.

Maximaal ideaal

Een ideaal heet maximaal als het niet de ring zelf is, en als de ring zelf het enige ideaal is, waarvan een echte deelverzameling is ("er zijn geen grotere").

In een commutatieve ring met eenheidselement is een maximaal ideaal altijd een priemideaal.

Voorbeelden

In de gehele getallen zijn alle priemidealen maximaal. Dit is een eigenschap van alle hoofdideaalringen en het behoort tot de definiërende voorwaarden van Dedekind-ringen.

Het singleton {0} is een maximaal ideaal dan en slechts dan als de ring een lichaam is. Lichamen hebben dus nooit niet-triviale idealen, zie ook het voorbeeld van hierboven.

Elementaire eigenschappen

Een ideaal van is maximaal dan en slechts dan als de factorring een lichaam is.

Elke ring heeft een maximaal ideaal. (Een ring met maar één maximaal ideaal heet lokale ring.)

Elk niet-triviaal ideaal is deel van een maximaal ideaal.

Jacobson-radicaal

Het Jacobson-radicaal van een commutatieve ring is de doorsnede van alle maximale idealen van

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Ideaal (ringtheorie)
Listen to this article