For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Infiltratie (waterbeheer).

Infiltratie (waterbeheer)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Relatie tussen urbanisatie / verharding en de hoeveelheid infiltratie in de bodem
Relatie tussen urbanisatie / verharding en de hoeveelheid infiltratie in de bodem

Infiltratie is een term uit de hydrologie, bodemkunde en het waterbeheer en omschrijft het proces waarbij water in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt. Als water in een bepaalde regio te weinig de kans krijgt om te infiltreren in de bodem, kan dit bijdragen aan waterschaarste in die regio.[1]

Definitie

Infiltreren kan plaatsvinden op de plek zelf waar de neerslag valt. Indirect, kleinschalig, door de vorming van plassen of grootschalig door de vorming van een ven of vijver (depressie).

Het infiltratievermogen of -capaciteit wordt uitgedrukt in de eenheid mm water per etmaal.

Het meten van infiltratiecapaciteit gebeurt met lysimeters of door proefvakken. Voor de aanleg van infiltratievoorzieningen, wordt echter dikwijls teruggegrepen naar eenvoudigere veldmetingen. Tijdens deze infiltratieproeven wordt de verzadigde doorlatendheid bepaald.

In Nederland infiltreert circa 500 mm water per jaar. Infiltratie is daardoor een hoofdfactor voor de watervoorziening van de landbouw en de drinkwatervoorziening.

Bodemgesteldheid

De infiltratiesnelheid wordt bepaald door de volgende factoren:

  1. aard van de bodem (grovere bodemmaterialen als zand en grind zijn gunstig, slib, klei en verhardingen ongunstig)
  2. aanwezigheid begroeiing is over het algemeen gunstig omdat dit de grond losmaakt en snelle afstroming voorkomt (erosie)
  3. structuur van de bodem b.v afhankelijk van de bodembewerking
  4. bodemvochtgehalte, deze weer afhankelijk van de bodemgelaagdheid en hoogteverloop

Na verloop van tijd neemt vaak de infiltratiecapaciteit af door het opvullen van de poriën in de bodem, het "dichtslaan" van de bodem, het zwellen van kleideeltjes. De bodem is in staat na verloop van tijd zich weer te herstellen.

Infiltratie is van invloed op de aanvulling van het bodemvocht en het grondwater. Vanuit de bodem kan het water:

  1. opgenomen worden door begroeiing,
  2. verdampen al dan niet via planten (evapotranspiratie),
  3. in de capillaire bodemzone tot afstroming komen,
  4. in het grondwater worden geborgen (percolatie) en daarna middels grondwaterstroming uiteindelijke afstromen naar oppervlaktewater.

Infiltratie bevorderen

Er zijn verschillende manieren waarop infiltratie van water in de bodem kan bevorderd worden. Bijvoorbeeld door middel van wadi's of infiltratiekratten, maar ook door door middel van een infiltratietransportriool, kortweg IT-riool genoemd of de relatief nieuwe DSI-techniek, waarbij (regen)water via diepere waterafvoerende lagen in de bodem wordt afgevoerd.

Zie ook

Referenties

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Infiltratie (waterbeheer)
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on