For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Jeugdinrichting.

Jeugdinrichting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit artikel behandelt alleen de Nederlandse situatie. Voor Vlaanderen, zie Gemeenschapsinstelling.
Verblijfstitels in opvanginrichtingen(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen - 26 september 2007)
Verblijfstitels in opvanginrichtingen
(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen - 26 september 2007)
Verblijfstitels in behandelinrichtingen(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen - 26 september 2007)
Verblijfstitels in behandelinrichtingen
(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen - 26 september 2007)

Justitiële Jeugdinrichtingen zijn gesloten of besloten instellingen voor minderjarigen. In deze inrichtingen verblijven jongeren, die worden opgevoed en behandeld op basis van justitiële maatregelen (Ondertoezichtstelling, PIJ-maatregel of TBS). Er zijn in Nederland elf justitiële jeugdinrichtingen, waarvan vier rijksinrichtingen en zes particuliere.[1]

Locaties

Rijks Justitiëlejeugdinrichtingen

Particuliere Jeugdinrichtingen

 • Amsterbaken (gesloten)
 • Horizon Kolkemate (voorheen Avenier, opgeheven)
 • Het Keerpunt (gesloten)
 • Juvaid (Het Poortje)
 • JJI Lelystad
 • Teylingereind
 • Schakenbosch (gesloten)
 • JJC (op het terrein van Schakenbosch; gesloten)
 • Transferium Jeugdzorg
 • OGH Zetten

Maatregelen

In justitiële jeugdinrichtingen kunnen jongeren worden opgenomen. Deze opname kan op basis van het strafrecht in de vorm van:[2]

In een instelling voor (gesloten) jeugdzorg kunnen jongeren worden opgenomen op basis van het burgerlijk recht

Sinds 2010 wordt in alle jeugdinrichtingen opvang en behandeling geboden. Alle jongeren worden behandeld via de basismethodiek YOUTURN. Daarnaast kunnen de jongeren op indicatie erkende gedragsinterventies volgen in het kader van hun behandeling. Daarvoor waren er twee soorten inrichtingen:[3]

 • opvanginrichtingen: daarin verblijven voorlopig gehechte (in voorarrest) en gedetineerde jeugdigen;
 • behandelinrichtingen: daarin worden jeugdige delinquenten behandeld voor ontwikkelingsstoornissen. Zij worden hier geplaatst vanwege een maatregel tot plaatsing in een jeugdinrichting.

Justitiële jeugdinrichtingen (JJI)

Sinds 2010 kunnen alleen kinderen om een ‘strafrechtelijke’ reden geplaatst worden in een justitiële jeugdinrichting (in de volksmond: jeugdgevangenis). Bij strafrechtelijk gedetineerde jongeren wordt beoogd de maatschappij tegen de jongere te beschermen. Civielrechtelijke jongeren worden geplaatst in een jeugdzorg instelling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij een civielrechtelijk geplaatste jongere is het de bedoeling om de jongere tegen de maatschappij te beschermen. Met beide soorten van plaatsingen wordt tevens beoogd een goede terugkeer van de jongere in de samenleving mogelijk te maken. De scheidslijn tussen deze twee groepen is niet altijd even scherp te trekken.

Strafrechtelijk geplaatste kinderen

De criteria voor het opleggen van een PIJ maatregel zijn:[4]

 • er moet sprake zijn van een misdrijf waarvoor iemand in voorlopige hechtenis kan worden genomen;
 • de maatregel moet nodig zijn voor de veiligheid van anderen, dan wel voor de algemene veiligheid van personen of goederen;
 • de maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige;
 • een PIJ-maatregel kan alleen opgelegd worden na advisering van ten minste twee gedragsdeskundigen uit verschillende disciplines.

Civielrechtelijk geplaatste kinderen

Verreweg het grootste deel van de civielrechtelijk geplaatste jongeren is geplaatst op basis van een OTS-maatregel (onder toezichtstelling).
Bij een onder toezichtstelling is sprake van een minderjarige, die opgroeit in een situatie waarin zijn geestelijke of zedelijke belangen of zijn gezondheid in gevaar komt. Andere middelen waarmee de situatie verbeterd kan worden moeten hebben gefaald, of het moet waarschijnlijk zijn dat deze zullen falen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kan de kinderrechter een onder toezichtstelling uitspreken en een gezinsvoogd (van een bureau Jeugdzorg) aanstellen. De onder toezichtstelling wordt opgelegd voor ten hoogste één jaar, maar kan telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd. De onder toezichtstelling eindigt in ieder geval bij het intreden van meerderjarigheid (behoudens enkele uitzonderingen is dat bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar).

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Jeugdinrichting
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on