For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Lijst van Romeinse gouverneurs van Egypte.

Lijst van Romeinse gouverneurs van Egypte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De volgende personen hebben het ambt van gouverneur van Egypte bekleed in de periode van Romeins Egypte (30 v.Chr.-395 na Chr.) en Byzantijns Egypte (395- ca. 642). De gouverneur (praefectus) van Egypte was de hoogste bestuurder in het gebied en voerde het bevel over de daar gelegerde legioenen. In de Romeinse periode werd de gouverneur van Egypte aangeduid als praefectus Alexandreae et Aegypti, in de Byzantijnse periode als praefectus Augustalis.

Periode Naam Bijzonderheden
30 v.Chr. – 26 v.Chr. Gaius Cornelius Gallus Gallus slaat een opstand in Opper-Egypte neer en verslaat de koning van Ethiopië, zie stele van Philae
26 v.Chr. – 24 v.Chr. Gaius Aelius Gallus 3 legioenen worden in Egypte gestationeerd.[1] Een veldtocht naar Arabië loopt uit op een mislukking.[2]
25/24 v.Chr. – 22/21 v.Chr. Publius Petronius aanleg van irrigatiewerken in Egypte; succesvolle veldtocht naar Ethiopië
22/20 v.Chr. - 14/13 v.Chr. ?
13/12 v.Chr. Publius Rubrius Barbarus
12/11 v.Chr. - 8 v.Chr. ?
7 v.Chr. – 4 v.Chr. Gaius Turranius
2/1 v.Chr. – 3 Publius Octavius
4 - ca.8 ?
9–10 (ca.) Publius Ostorius Scapula
10/11 Gaius Iulius Aquila
11/12 (ca.) Lucius Antonius Pedo
11/14 Marcus Magius Maximus
14 Aemilius Rectus
15 Lucius Seius Strabo
16 – 31 Gaius Galerius 23: het aantal legioenen in Egypte wordt teruggebracht tot twee. Legio III Cyrenaica en Legio XXII Deiotariana blijven in Egypte achter.
32 Hiberus Waarnemend
32 – 38 Aulus Avillius Flaccus 38: pogrom tegen de Joodse gemeenschap in Alexandrië
38 Quintus Naevius Sutorius Macro Wel benoemd, maar niet in functie geweest
39 – 41 Gaius Vitrasius Pollio
41 – 42 Lucius Aemilius Rectus
42/45 Marcus Heius
45 – 47 Gaius Iulius Postumus
47 – 52 Gnaeus Vergilius Capito
54 Lucius Lusius Geta
55 – 59 Tiberius Claudius Balbillus Eenheden van de Egyptische legioenen worden door Corbulo ingezet tegen de Parthische koning Vologases I.
60 – 62 Lucius Iulius Vestinus
63 – 64 Gaius Caecina Tuscus
66 – 69 Tiberius Iulius Alexander De Joodse Oorlog in Judea leidt tot onlusten in Alexandrië. Tiberius Iulius Alexander, Joods van afkomst, treedt hard op tegen zijn volksgenoten.
In het vierkeizerjaar is het opnieuw onrustig in Alexandrië.
70 Lucius Peducaeus Colon
71/72 – 72/73 Tiberius Iulius Lupus
74 Valerius (?) Paulinus
75 – 76 Septimius (?)
78 – 79 Gaius Aeternius Fronto
79(?) Iulius Ursus
80/81 – 82 Gaius Tettius Africanus Cassianus Priscus
83 Lucius Laberius Maximus
85 – 88 Gaius Septimius Vegetus
89 – 91/92 Marcus Mettius Rufus
92 – 93 Titus Petronius Secundus
93/91 – 94/92 Norbanus
94 – 98 Marcus Iunius Rufus
98 – 100 Gaius Pompeius Planta
100/101 – 103 Gaius Minicius Italus
103 – 107 Gaius Vibius Maximus 106-119: Legio III Cyrenaica wordt ingezet bij de verovering van Arabië
107 – 112 Servius Sulpicius Similis
113 – 117 Marcus Rutilius Lupus 115-117: De Kitosoorlog leidt tot opstand onder Joden in heel Egypte, vooral in Alexandrië is het onrustig.
117 – 119 Quintus Rammius Martialis
120 – 124 Titus Haterius Nepos (gouverneur)
124/126 Petronius Quadratus 125: Legio II Traiana vervangt het Legio III Cyrenaica, dat in Arabië wordt gestationeerd.
126 – 133 Titus Flavius Titianus ca. 132-135: Legio XXII Deiotariana wordt ingezet in Palestina tegen Bar Kochba en daar vernietigend verslagen. Alleen Legio II Traiana blijft in Egypte over.
133 – 137 Marcus Petronius Mamertinus
137 – 142 Gaius Avidius Heliodorus
142 – 143 Gaius Valerius Eudaemon
144 – 147 Lucius Valerius Proculus
147 – 148 Marcus Petronius Honoratus
150 – 154 Lucius Munatius Felix
155 – 159 Marcus Sempronius Liberalis
159 – 160 Titus Furius Victorinus
161 Lucius Volusius Maecianus
161 Vernasius Facundus Facundus wordt vermoord[3] en in Alexandrië breken rellen uit, die door Sanctus worden neergeslagen.[4]
161 Minicius Sanctus Onder Antoninus Pius
161/162 – 164 Marcus Annius Suriacus
164 – 167 Titus Flavius Titianus
167 – 168 Quintus Baienus Blassianus
168 – 169 Marcus Bassaeus Rufus
170 – 175 Gaius Calvisius Statianus Een grote opstand uit, onder leiding van Egyptische priesters. De Syrische gouverneur Avidius Cassius slaat de opstand neer.[5]
176 Gaius Caecilius Salvianus
176 – 179 Titus Pactumeius Magnus
179/180 Titus Aius Sanctus
181 Titus Flavius Piso
181 Flavius Crispus
181 – 183 Publius Maenius Flavianus (?)
183 – ca.185 Decimus Veturius Macrinus
185 Titus Longaeus Rufus
185 – 187 Pomponius Faustinianus
188 Aurelius Verianus
188 – 190 Marcus Aurelius Papirius Dionysius
190 Quintus Tineius Demetrius
190 – 192 Claudius Lucilianus
192/193 Larcius Memor
193 – 194 Lucius Mantennius Sabinus
194 – 197 Marcus Ulpius Primianus
197 – 200 Quintus Aemilius Saturninus
200 Alfenus Appolinaris
200 – 203 Quintus Maecius Laetus
203 – 205/206 Claudius Iulianus
206 – 210 Tiberius Claudius Subatianus Aquila
211 (ca.) Tiberius Magnius Felix Crescentillianus
212 – 213 Lucius Baebius Aurelius Iuncinus
215 Marcus Aurelius Septimius Heraclitus Onlusten in Alexandrië, keizer Caracalla richt er een slachting aan.[6]
215/216 Aurelius Antinous
216 – 217 Lucius Valerius Datus
217 – 218 Iulius Basilianus
218 – 219 (ca.) Callistianus
219 – 220/221 Geminius Chrestus
222 Lucius Domitius Honoratus
222 – 223 Marcus Aedinius Iulianus
223 (?) Valerius
223 – 224 Marcus Aurelius Epagathus
224 – 225 Tiberius Claudius Herennianus
225 – 230 (ca.) Claudius Claudianus
229/230 – 230 Claudius Masculinus
231/232 – 237 Mevius Honoratianus
237 (ca.) Corellius Galba (?)
239 Lucius Lucrecius Annianus
242 – 245 Aurelius Basileus
245 – 247 Gaius Valerius Firmus
249 – 250 Aurelius Appius Sabinus
250(?) – 252 Faltonius Restitutianus
252/253 Lisennius Proculus
253 Septimius (?)
250 – 255 (ca.) Lucius Titinius Clodianus
253 – 256 (ca.) Zitus Magnius Felix Crescentillianus
256/257 – 261 Lucius Mussius Aemilianus
262 – 263 Aurelius Theodotus
264 – 265 Gaius Claudius Firmus
266 Cussonius I
267 Iuvenius Genialis
269 – 270 Tenagino Probus
271 Iulius Marcellinus
271 – 272/3 Statilius Ammianus
274 – 279 ---
279 – 280 Hadrianius Sallustius
283 Celerinus
283 – 284 Pomponius Ianuarianus
284 – 286 Marcus Aurelius Diogenes
286 Aurelius Mercurius (?)
286 Bellicius Peregrinus
287 – 290 Gaius Valerius Pompeianus
290 – 292 Titius Honoratus
292 – 293 Rupilius Felix
293 - 297 ---
297 Aristius Optatus
298 Aemilius Rusticianus
298 – 299 Aelius Publius
299 – 300 Heraclius
303/311 Apollonius
303 (ca.) Eustratius (?)
303 – 306 Clodius Culcianus
307 Sossianus Hieroclus
308 Valerius Victorinus
308 – 309 Aelius Hyginus
310 (ca.) Titinnius Clodianus
312 Aurelius Ammonius
314 Iulius Iulianus
314 - ca.327 ---
328 (vor) Aurelius Apion
328 – 329 Septimius Zenius
330 Flavius Magnilianus
331 Florentius
331 – 332 Flavius Hyginus
333 – 335 Paterius
335 – 337 Flavius Philagrius
337(?) – 338 Flavius Antonius Theodorus
338 – 340 Flavius Philagrius II
341 – 343 Longinus
344 Palladius
345 – 352 Palladius
353 – 354 Sebastianus
355 – 356 Maximus de Oudere
356 – 357 Cataphronius
357 – 359 Parnassius
357 – ca.359 Pomponius Metrodorus
359 Italicianus
359 – 361 Faustinus
361 – 362 Gerontius
362 – 363 Ecdicius Olympus
364 Hierius
364 Maximus
364 – 366 Flavianus
366–367 Proclianus
367 – 370 Flavius Eutolmius Tatianus
370 – 371 Olympius Palladius
371 – 37 Aelius Palladius
376(?) Publius
379 Bassianus (?)
379 Hadrianus (?)
380 Iulianus
381 – 382(?) Antoninus
382 Palladius
383 Hypatius De oudste atestatie van de ambtsaanduiding praefectus Augustalis dateert van 23 juli 383.[7]
384 Optatus
384 – 386 Florentius
386 Paulinus
387 Eusebius
388 Flavius Ulpius Erythrius
388 – 390 Alexander
391 Evagrius
392 (april–juni) Hypatius II
392 (juni–aug.) Potamius
393 - 395 ---
396 Remigius Eerste praefectus onder het Byzantijnse rijk
397 Archelaus
398/404 Paulacius
403/404 Pentadius
403/404 Euthalius
405 - 414 ?
412(?)-415 Orestes
416 - 421 ?
422(?) Callistus
423(?) - 434 ?
435 Cleopater
436 - 442 ?
443(?) Charmosynus
444 - 450 ?
451 Theodorus
453 Florus
457 Nicolaus
458 - 467 ?
468 – 469 Flavius Alexander
470 - 476 ?
475/476 Boethius
477 Anthemius
478/480 (ca.) Theoctistus
482 Theognostus
482 Pergamius
482. ?
482/490 Entrechius
487 Theodorus
487 Arsenius
488 - 515 ?
516 Theodosius
518/523 Flavius Srategius
519 ?
520 Licinius
521 - 526 ?
527 – ? Hephaestus
528(?) - 534 ?
535 – ? Dioscorus
536(?) ?
537 – ? Rhodon
539 – 542 Petrus Marcellinus Felix
542 Liberius
542 – ? Johannes Laxarion
543(?) - 559 ?
560 – ? (ca.) Favorinus
561(?) - 565 ?
566 – ? Justinus Gestinius (of: Germanus)
567(?) - 581 ?
582 – ? Johannes I
585 – ? (ca.) Paulus
588 – ? (ca.) Johannes II
592 – ? (ca.) Constantinus
595 – ? (ca.) Menas
600 – 603 Petrus Gestinius
604 - 605 ?
606 – ? Johannes III
614 – ? Niketas
616 – 628 Benjamin Geïnstalleerd door de Perzen na hun invasie van 615
629 – 640 Anastasius Opnieuw onder Byzantium
640 Cers
641 – 642 Theodoros

Noten

  1. Strabo 17.1.12
  2. Strabo 16.4.23-24
  3. Johannes Malalas, Chronographia XI 23.
  4. Historia Augusta, Ant. Pius V 5.
  5. Cassius Dio LXXII 4.1; Historia Augusta, Av. Cass. VI 7.
  6. Cassius Dio LXXVIII 22-23. Historia Augusta, Ant. Caracalla 6.
  7. P.Oxy 63.4382 (τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου ἐπάρχου Αὐγουσταλίου).
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Lijst van Romeinse gouverneurs van Egypte
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on