For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Natte heide (natuurdoeltype).

Natte heide (natuurdoeltype)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Natte heide is een natuurdoeltype dat voorkomt op de hogere zandgronden en in het laagveengebied. De vegetatie bestaat voornamelijk uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone dophei (Erica tetralix). Het natuurdoeltype vergt een zeer nat tot matig nat waterregime en een diepe grondwaterstand. De vegetatie wordt voornamelijk gevoed door regenwater en eventueel door grondwater. Het natuurdoeltype komt voornamelijk voor op natte zand- en leemgronden maar ook op bepaalde veengronden. De bodem is oligotroof of mesotroof en heeft een zure tot matig zure pH-waarde. Het natuurdoeltype heeft een oppervlakte van minstens 5 ha nodig om zichzelf in stand te houden.

Plantengemeenschappen

Binnen het natuurdoeltype natte heide kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen. Deze plantengemeenschappen hoeven niet allemaal voor te komen om het natuurdoeltype te bereiken.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Associatie van moerasstruisgras en zompzegge Carici curtae-Agrostietum caninae
Rompgemeenschap met veenpluis en veenmos RG Eriophorum angustifolium-Sphagnum-[Scheuchzerietea]
Associatie van moeraswolfsklauw en snavelbies Lycopodio-Rhynchosporetum
Associatie van gewone dophei Ericetum tetralicis
Moerasheide Sphagno palustris-Ericetum
Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum
Draadgentiaan-associatie Cicendietum filiformis
Grondster-associatie Digitario-Illecebretum

Subtypen

Natte heide kan onderverdeeld worden in drie subtypen. Alle subtypen komen overeen met het habitattype Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix uit de habitatrichtlijn. Het subtype natte heide komt overeen met het habitattype slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion wanneer de associatie van moeraswolfsklauw en snavelbies voorkomt binnen het areaal. Natte heide verschilt enkel in beheer van het subtype vochtig heischraal grasland wat minder intensief begraasd wordt waardoor er vergrassing optreedt. Het derde subtype moerasheide verschilt voornamelijk qua abiotiek van de andere twee subtypen omdat dit subtype kenmerken van een hoogveengebied vertoont.

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Natte heide (natuurdoeltype)
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here ๐ŸŽ‰! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on