For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Natuurdoeltype.

Natuurdoeltype

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een natuurdoeltype is een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken van een gebied. Het is een concept dat in het Nederlands natuurbeleid is ontwikkeld omstreeks 1990 na het verschijnen van de plannen voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), en ook in Vlaanderen ingang heeft gevonden.

Belang van natuurdoeltypen

Met behulp van natuurdoeltypen kunnen meetbare doelstellingen voor gebieden bepaald worden. Deze doelstellingen zijn bedoeld als een belangrijk hulpmiddel voor de planvorming, het beheer, de inrichting en de evaluatie van natuur.

De ecologische kwaliteitscriteria die centraal staan in het natuurbeleid te weten biodiversiteit en de mate van natuurlijkheid vormen het uitgangspunt voor het stelsel van de natuurdoeltypen. In dit stelsel wordt het behoud van de biodiversiteit bevorderd via een ecosysteem benadering. Deze benadering heeft de bescherming van de levensgemeenschappen van de doelsoorten als focus. Totaal zijn 1042 doelsoorten uit 22 taxonomische groepen geselecteerd op basis van hun internationale belang en de mate van bedreiging in Nederland. Het begrip natuurlijkheid is nader beschreven door de natuurdoeltypen op te delen in vier hoofdgroepen, gebaseerd op de mate en schaal van menselijk ingrijpen.

Hoofdgroepen

De vier hoofdgroepen die corresponderen met vier beheersstrategieën zijn:

  1. nagenoeg-natuurlijke eenheden, landschapsvormende processen verlopen ongestoord
  2. begeleid-natuurlijke eenheden, menselijke beïnvloeding op landschapsvormende processen
  3. halfnatuurlijke eenheden, specifieke successiestadia worden bevorderd door kleinschalig beheer
  4. multifunctionele eenheden, andere functies naast natuur spelen een belangrijke rol.

In totaal zijn voor Nederland 92 natuurdoeltypen beschreven: 6 nagenoeg-natuurlijke, 17 begeleid-natuurlijke en 69 halfnatuurlijke. De nagenoeg-natuurlijke en begeleid natuurlijke doeltypen zijn beschreven op landschapsschaal, volgens de Fysisch-Geografische Regio’s. De halfnatuurlijke eenheden zijn beschreven op het niveau van landschapsonderdelen, gebaseerd op het onderscheid in levensgemeenschappen, fysisch-chemische parameters en beheer. De multifunctionele eenheden zijn niet afzonderlijk beschreven, slechts vermeld bij de natuurdoeltypen waarvan deze zijn afgeleid.

Bodemgesteldheid

Om de gesteldheid van de bodem weer te geven worden binnen een natuurdoeltype drie schalen gebruikt die de vochtigheid, de voedselrijkdom en de zuurgraad van de bodem aangeven.

Het optimale waterregime voor een bepaald natuurdoeltype wordt vastgesteld aan de hand van een schaal zoals hieronder is weergegeven:

waterregime
Open water Droogvallend Zeer nat Matig nat Vochtig Matig droog Droog

De voedselrijkdom wordt aangegeven aan de hand van begrippen eutroof, mesotroof en oligotroof.

voedselrijkdom
oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof

De zuurgraad van de bodem wordt aangegeven met de begrippen neutraal, zuur en basisch. De tabel geeft ongeveer aan hoe de aanduiding volgens Bal e.a. overeenkomt met de schaalverdeling van de pH-waarde.

zuurgraad
Begrip zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch
pH-waarde 3.5-4.4 4.5-5.5 5.5-6.5 6,5-7,5 > 7.5

Handboek natuurdoeltypen

De natuurdoeltypen werden in 1995 beschreven in het Handboek natuurdoeltypen. De meest recente druk met aangepaste coderingen is uit het jaar 2001. Het handboek wordt niet meer gedrukt, het is nog wel te raadplegen via het programma SynBioSys.

Zie ook

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Natuurdoeltype
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here ๐ŸŽ‰! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on