For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Nehemia (boek).

Nehemia (boek)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Nehemia
Nehemia herbouwt Jeruzalem
Auteur onbekend
Tijd 431-430 v.Chr.
Taal Hebreeuws
Categorie Religieus
Hoofdstukken 13
Vorige boek Ezra
Volgende boek Ester
(in de Tenach I en II Kronieken)

Nehemia (Hebreeuws: נְחֶמְיָה, Nəchæmjāh, "JHWH heeft getroost" of "JHWH troost") is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Oorspronkelijk vormde dit boek samen met het boek Ezra één boek. Hiëronymus van Stridon deelde het boek in tweeën. Dit gebruik heeft ook in de Hebreeuwse Bijbel ingang gevonden.

In de Tenach valt het boek onder de Geschriften (ketoevim) en besluit dit boek de geschiedenisboeken van de Hebreeuwse Bijbel.

Auteur en ontstaan

Traditioneel werd aangenomen dat de auteur Nehemia zelf is geweest. Delen van het boek zijn in de eerste persoon geschreven (hoofdstuk 1-7; 12:27-47, en 13). Maar er zijn ook delen waar over Nehemia in de derde persoon gesproken wordt (hoofdstuk 8; 9; 10). De klassieke opvatting is dat Ezra deze geschreven heeft; hier is echter geen bewijs voor.

Uit de gebruikte terminologie en theologie kan worden afgeleid dat het boek is waarschijnlijk ontstaan in de vroeg-hellenistische periode, tweede helft van de 4e eeuw v.Chr.[1]

Inhoud

Thema

Het onderwerp van dit boek wordt gevormd door de herbouw van de muren van Jeruzalem. De droevige staat van deze muren vormde de reden voor Nehemia's gebed in hoofdstuk 1, de reden voor zijn terugkeer, en de taak die Nehemia ter hand nam bij zijn aankomst.

Gedurende de Babylonische ballingschap werd het land, dat bij de wegvoering naar Babylon ontvolkt achterbleef, echter door naburige volken in gebruik genomen. De weinige achtergebleven Israëlieten vormden een minderheid in hun land. Deze immigranten komen onder leiding van Sanballat, Tobia (Ammoniet) en Gesem (Arabier) in verzet tegen de hernieuwde Hebreeuwse activiteit in het land. De strijd wordt echter niet met geweld, maar met juridische middelen uitgevochten.

Indeling

De indeling van het boek is als volgt:

 1. Nehemia's gebed (hoofdstuk 1)
 2. Nehemia's verzoek aan Artaxerxes I en zijn reis naar Jeruzalem (hoofdstuk 2)
 3. Overzicht van de bouwers aan de muur van Jeruzalem (hoofdstuk 3)
 4. Tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 4)
 5. Maatregelen voor de armen (hoofdstuk 5)
 6. Nieuwe tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 6)
 7. Bewakingsmaatregelen van de stad (hoofdstuk 7)
 8. Voorlezing van de wet (hoofdstuk 8)
 9. Vernieuwing van het verbond (hoofdstuk 9-10)
 10. Verdeling van het land (hoofdstuk 11)
 11. Telling van priesters en Levieten (hoofdstuk 12)
 12. Hervorming onder Nehemia (hoofdstuk 12:44 - 13)

Voor de namen in dit artikel is de spelling uit de Statenvertaling gehanteerd.

Zie de categorie Book of Nehemiah van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Historische boeken:Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Poëzie en wijsheid:Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Profetenboekengrote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Nehemia (boek)
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on