Lot (bestemming)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Lot of noodlot is de gedachte dat er een noodzakelijk en onveranderlijk verloop in het leven van een mens of dier plaatsvindt, waarbij de persoon in kwestie niet bij machte is zelf invloed op deze gang van zaken uit te oefenen. In een verwante betekenis verwijst de term naar een specifieke stand van zaken die in de reeks der gebeurtenissen noodzakelijkerwijs verwerkelijkt wordt. Daarmee past de term binnen een deterministische wereldbeschouwing ("er is geen macht op aarde die het lot ondermijnt").

De drie heksen voorspellen de toekomst aan Macbeth, Théodore Chassériau
Hekkenpaalsculptuur Het Lot in de Beemster, Rombert Verhulst, ca. 1660