For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Open verzameling.

Open verzameling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Voorbeeld: De punten 
 
  
   
    (
    x
    ,
    y
    )
   
  
  {\displaystyle (x,y)}
 
 die voldoen aan 
 
  
   
    1
    =
    
     x
     
      2
     
    
    +
    
     y
     
      2
     
    
    =
    
     r
     
      2
     
    
   
  
  {\displaystyle 1=x^{2}+y^{2}=r^{2))
 
 zijn blauw gekleurd. De punten 
 
  
   
    (
    x
    ,
    y
    )
   
  
  {\displaystyle (x,y)}
 
 die voldoen aan 
 
  
   
    
     x
     
      2
     
    
    +
    
     y
     
      2
     
    
    <
    
     r
     
      2
     
    
   
  
  {\displaystyle x^{2}+y^{2}<r^{2))
 
 zijn rood gekleurd. De rode punten vormen een open verzameling. De vereniging van de rode en blauwe punten wordt een gesloten verzameling genoemd.
Voorbeeld: De punten die voldoen aan zijn blauw gekleurd. De punten die voldoen aan zijn rood gekleurd. De rode punten vormen een open verzameling. De vereniging van de rode en blauwe punten wordt een gesloten verzameling genoemd.

In de metrische topologie en aanverwante gebieden van de wiskunde wordt een verzameling, , open genoemd, indien, intuïtief gesproken, vanaf elk punt in men een infinitesimaal kleine beweging in elke richting kan maken en in alle gevallen nog steeds deel uitmaakt van de verzameling . Met andere woorden, de afstand tussen elk punt in en de rand van is altijd groter dan nul.

Men kan dit illustreren aan de hand van het plaatje hiernaast. Intuïtief is het rode gebied zonder rand een open verzameling: rond elk punt kan men een omgeving (gebiedje), construeren dat helemaal om heen ligt, maar toch in zijn geheel ook deel uitmaakt van . Een verzameling, waarvan het complement open is, heet gesloten. In ons voorbeeld is de blauwe cirkel een gesloten verzameling.

Zie het artikel over topologische ruimten voor de precieze eigenschappen, waaraan de topologie (de collectie open verzamelingen van een topologische ruimte) moet voldoen. De bekendste voorbeelden van open verzamelingen zijn de open bollen in een metrische ruimte met metriek . Dit zijn verzamelingen van de vorm

voor gegeven en een reëel getal groter dan 0.

Beschouw als een verder voorbeeld, het open interval, , bestaande uit alle reële getallen met . De topologie is hier de topologie van de Euclidische ruimte op de reële getallenlijn. We kunnen dit op twee manieren bekijken. Aangezien elk punt in het interval verschilt van 0 en 1, is de afstand vanaf dat punt tot de rand altijd niet-nul. Of equivalent uitgedrukt, voor elk punt binnen het interval kunnen wij een infinitesimaal klein stukje in enige richting bewegen zonder de rand te raken, terwijl we nog steeds nog binnen het interval blijven. Het interval , bestaande uit alle getallen met , is niet open in de topologie van de reële getallenlijn; als men start in leidt zelfs een infinitesimale beweging in de positieve richting ertoe, dat men buiten het interval zit.

Definities

Het concept van een open verzameling kan worden geformaliseerd in verschillende graden van algemeenheid.

Functie-analytisch

Een verzameling in wordt open genoemd, als elk punt van de verzameling een inwendig punt is.

Euclidische ruimte

Een deelverzameling van de Euclidische -ruimte wordt open genoemd als, gegeven enig punt , er een reëel getal bestaat, zodanig dat, elk punt waarvan de Euclidische afstand tot kleiner is dan , ook tot behoort. Op equivalente wijze is open als elk punt in een omgeving heeft die deel uitmaakt van .

Metrische ruimtes

Een deelverzameling van de metrische ruimte wordt open genoemd als, gegeven enig punt , er een reëel getal bestaat, zodanig dat, elk punt met , ook tot behoort. Op equivalente wijze is open als elk punt in een omgeving heeft die deel uitmaakt van .

Dit veralgemeent het Euclidische ruimte voorbeeld, aangezien een Euclidische ruimte met een Euclidische afstand een metrische ruimte is.

Topologische ruimten

In topologische ruimten wordt het concept van openheid als fundamenteel gezien. Uitgaand van een willekeurige verzameling en een familie van deelverzamelingen van die bepaalde eigenschappen heeft, waaraan elke "redelijke" notie van openheid geacht wordt te voldoen, wordt zo'n familie van deelverzamelingen een topologie op genoemd. De leden van de familie worden de open verzamelingen van de topologische ruimte genoemd. Merk op dat oneindige doorsnedes van open verzamelingen zelf niet open hoeven te zijn. De doorsnede van alle intervallen van de vorm waar een positief geheel getal is, is de verzameling die gesloten is op de reële getallenlijn. Verzamelingen die kunnen worden geconstrueerd als aftelbaar vele open verzamelingen worden aangeduid als G-δ verzamelingen.

De topologische definitie van een open verzameling veralgemeent de definitie van een metrische ruimte: als men start met een metrische ruimte en een open verzameling gelijk aan hiervoor definieert, dan is de familie van alle open verzamelingen een topologie op de metrische ruimte. Elke metrische ruimte is dan ook, op een natuurlijke manier, een topologische ruimte. Er zijn echter topologische ruimten die geen metrische ruimten zijn.

Eigenschappen

 • De lege verzameling is zowel open als gesloten.
 • De vereniging van een willekeurig aantal open verzamelingen is open.
 • De doorsnede van een eindig aantal open verzamelingen is open.

Gebruik

Open verzamelingen zijn van fundamenteel belang in de topologie. Het concept is vereist om topologische ruimten en andere topologische structuren, die te maken hebben met de begrippen van nabijheid en convergentie voor een ruimte, zoals metrische-n en uniforme ruimten zowel te definiëren als ook een zinvolle betekenis te geven.

Elke deelverzameling van een topologische ruimte bevat een (mogelijk lege) open verzameling, de grootste van deze open verzamelingen wordt het inwendige van genoemd. Zij kan worden geconstrueerd door de vereniging van alle open verzamelingen die opgesloten zijn in .

Gegeven de topologische ruimten en , is een functie van naar continu als het inverse beeld van elke open verzameling in ook open is in . De afbeelding wordt open genoemd als de afbeelding van elke open verzameling in open is in .

Een open verzameling op de reële getallenlijn heeft de kenmerkende eigenschap dat het een aftelbare vereniging van disjuncte open intervallen is.

Opmerking

Merk op dat of een bepaalde verzameling open is afhangt van de omringende ruimte. Als bijvoorbeeld wordt gedefinieerd als de verzameling van de rationale getallen in het interval , dan is open voor de rationale getallen, maar niet open in de reële getallen. Dit komt doordat wanneer in de rationale getallen is er geen irrationale getallen zijn die met de kleinst mogelijke verplaatsing kunnen worden verplaatst van het ene rationale getal naar het andere. Bovendien hoe dicht een element van ook bij 0 of 1 is, er is altijd een ander rationaal getal dat dichter bij 0 of 1 is, dus voor elk element van is er altijd wel een manier om een klein genoege verplaatsing te maken die je dichter bij 0 of 1 brengt terwijl men toch binnen blijft. Maar wanneer deze verzameling in de reële getallen is, zijn er irrationale getallen tussen alle rationale getallen, en is het mogelijk zich te verplaatsen van een element van naar een irrationaal getal (dat geen deel uitmaakt en dus geen element van is). Dus voor enige verplaatsing van een beginelement van naar een zekere eindelement, is er altijd een kleinere afstand vanaf het beginelement naar een irrationaal getal dat buiten ligt. (Zelfs als dit irrationale getal tussen 0 en 1 ligt, maakt het geen deel uit van , omdat alleen de rationale getallen bevat.)

Sommige verzamelingen zijn zowel open als gesloten. Zij worden wel clopen verzamelingen genoemd. In en andere samenhangende ruimten zijn alleen de lege verzameling en de gehele ruimte clopen, terwijl bijvoorbeeld de verzameling van alle rationale getallen kleiner dan √2 clopen is in de rationale getallen. Andere verzamelingen zijn noch open noch gesloten, zoals het halfopen interval in . In feite is de verzameling de vereniging van de verzamelingen (een open verzameling) en (een gesloten verzameling). Een belangrijk punt is dat een open verzameling niet het tegenovergestelde is van een "gesloten verzameling"; een gesloten verzameling is gedefinieerd als het complement van een open verzameling.

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Open verzameling
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on