For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Plantkunde van A tot Z.

Plantkunde van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Verwante overzichten zijn:

A

Aar - Abundantie - Ademhaling - Ader - Adventief - Algen - Algologie - Alterra - Angiosperm Phylogeny Group - Anthotaxis - APG-systemen - APG I-systeem - APG II-systeem - APG III-systeem - APG IV-systeem - Apoplast - Archeobotanie - Associatie - Associatiefragment

B

Bast - Bedekking - Beschermingsstatus - Beschrijvende plantkunde - Biodiversiteit - Bioom - Biotoop - Blad - Bladgroen - Bladgroenkorrel - Bladmoes - Bladnerf - Bladschede - Bladschijf - Bladstand - Bladsteel - Bladvoet - Bladzuigkracht - Bloeikolf - Bloeiwijze - Bloem - Bloembekleedsel - Bloembodem - Bloemdek - Bloemgestel - Bloemkroon - Bloemstengel - Botanie - Braun-Blanquet - Braun-Blanquet methode - Boom - Boomkruin - Boomlaag - Bos - Botanische naam - Botanische nomenclatuur - Bractee - Bryologie - Bijkelk - Bijwortel - Bijzondere plantkunde

C

Cambium - Celwand - Centrale cilinder - Chamefyt - Chloroplast - Chlorenchym - Cladistiek - Classificatie - Climaxvegetatie - Clusteranalyse - Collenchym - Coniferopsida - Constante soort - Cormophyta - Cortex - Cryptocotylair - Cryptogamen - Cuticula

D

Doelsoort - Dendrochronologie - De vegetatie van Nederland - Derivaatgemeenschap - Differentiërende soort - Diktegroei

E

Ecologie - Ecologische hoofdstructuur (Nederland) - Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen) - Ecologische gradiënt - Ecologische groep - Ecotoop - Eenjarige plant - Eicel - Ellenberg-indicatorwaarde - Embryophyta - Endemisme - Endodermis - Endosperm - Endosymbiontentheorie - Endosymbiose - Epidermis - Epifyt - Epigeïsch - Evapotranspiratie - Exclusieve soort - Exodermis - Exoot

F

Fanerocotylair - Fanerofyt - Fanerogamen - Felleem - Felloderm - Fellogeen - Fenologie - Floëem - Flora - Floradistrict - Floristiek - Floron - Frans-Zwitserse school - Fossiele planten - Fotoperiodiciteit - Fotosynthese - Fycologie - Fyllotaxis - Fylogenie - Fytochemie - Fytocoenon - Fytocoenose - Fytografie

G

Gameet - Gametofyt - Generatiewisseling - Geofyt - Gevorkt bijscherm - Gors - Gradiënt - Grasland - Groeivorm - Groenwieren - Gyttja

H

Haar - Hapaxant - Hauwmossen - Heide - Heimans, Eli - Helmbindsel - Helmdraad - Helmhokje - Helmknop - Helofyt - Hemikryptofyt - Heukels' Flora van Nederland - Holkema, Franciscus - Hoofdnerf - Hoogteblad - Houtige plant - Houtvat - Huidmondje - Hypodermis - Hypogeïsch

I

IAVS - Inflorescentie - Intercellulaire ruimte - International Association for Vegetation Science - Invasieve soort

J

K

Kelk - Kelkblad - Kensoort - Kieming - Kiemwit - Kilometerhok - Klasse - Klasse-eigen - Klasse-vreemd - Klassieke natuurbeschermingsvisie - KNBV - KNNV - Knoop - Korstmos - Kranswieren - Kroon (boom) - Kroonblad - Kruidlaag - Kurk - Kurkcambium - Kwelder

L

Landplanten - Landschap - Landschapsecologie - Landschapselement - Lenticel - Levenscyclus - Levensduur - Levensvorm - Levermossen - Lichenologie - Lignophyta - Ligula - Luchtwortel

M

Macrofyl - Meeldraad - Meerjarige plant - Meertakkig bijscherm - Merg - Meristeem - Minimumareaal - Moeras - Monocarpisch - Monosporangiaat - Moslaag - Mossen - Multidimensional scaling - Mycologie

N

Natura 2000 - Natuurbeheer - Natuurbescherming - Natuurdoeltype - Natuurnetwerk Nederland - Natuurwaarde - Nerf - Nervatuur - Niche

O

Oecologische Flora Nederland - Omwindsel - Ondergroei - Orde - Ordinatie - Overblijvende plant

P

Paleobotanie - Palissadeparenchym - Palynologie - Parenchym - Periant - Pericambium - Pericykel - Periderm - Petaal - Pioniersoort - PKN (Vegetatiekunde) - Plant - Plantaardige cel - Plantenanatomie - Plantenfysiologie - Plantengemeenschap - Plantengeografie - Plantenhormoon - Plantenmorfologie - Plantensociologie - Plantensociologische Kring Nederland - Plantensystematiek - Plantkunde - Plastide - Pluim - Pluimpje - Pollenzone - Polysporangiaat - Potentieel natuurlijke vegetatie - PPG I-systeem - Preferente kensoort - Preferente soort - Presentie - Pyrenoïde

Q

R

Regenwoud - Relevé - Rhizodermis - Rizoïde - Rode Lijst - Rompgemeenschap - Roodwieren - Rubisco - Ruigte

S

Savanne - Schaminée, Joop - Samengesteld scherm - Scherm - Schicht - Schor - Schors - Schroef - Sepaal - Secundaire diktegroei - Shannon-index - Sikkel - Sclereïde - Sclerenchym - Sponsparenchym - Sporangium - Spore - Sporofyl - Sporofyt - Stam - Stamper - Status - Steencel - Stekel - Stele - Stengel - Steppe - Steunblaadje - Stijl - Stinsenplant - Stratiotes (tijdschrift) - Struik - Struiklaag - Struweel - Subassociatie - Successie - Symplast - SynBioSys - Syntaxon - Syntaxonomie

T

Tak - Tansley (methode) - Taxonomie - Teloomtheorie - Tepaal - Bloemdekblad - Perigoon - Thallus - Therofyt - Thijsse, Jac. P. - Toendra - Tongetje - Topmeristeem - Trachee - Tracheïde - Transpiratie - Tropisch regenwoud - Tros - Trouw - Tuil - Tuitje - Kokertje - Turboveg - Turgordruk - Tweejarige plant - Tylose - Type

U

Uitsterven - Uurhok

V

Concurrentie (ecologie) - Vaatbundel - Vacuole - Fossiele varens - Varens - Pteridologie - Vaste plant - Veen - Vegetatie - Vegetatiekunde - Vegetatieopname - Vegetatieschaal van Tansley - Vegetatiestructuur - Vegetatietype - Verbond - Vergrassing - Verlanding - Verspreidingsgebied - Areaal - Vertakking - Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn - Vrucht - Vruchtbeginsel - Ovarium - Vruchtblad - Carpel

W

Waaier - Waterplant - Hydrofyt - Winterhard - Westhoff, Victor - Wortel - Wortelhaar - Wortelmutsje

X

Xyleem

Y

Z

Zaad - Zaadhuid - Zaadcel - Spermatozoide - Zaadknop - Integument - Zaadbeginsel - Zaadlijst - Navelstreng - Zaadlob - Cotyl - Zaadplanten - Zeefvat - Zeewier - Zijnerf - Zijwortel - Zygote

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Plantkunde van A tot Z
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on