Resolutie 446 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Resolutie 446 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd aangenomen op 22 maart 1979. Twaalf leden stemden voor. Drie andere leden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, onthielden zich van de stemming. De resolutie riep Israël op de Vierde Geneefse Conventie na te leven in de gebieden die het in 1967 had bezet en de juridische status of bevolkingssamenstelling van deze gebieden dus niet te wijzigen.

Quick facts: Resolutie 446, Van de, Datum, Nr. vergad...
Resolutie 446
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 22 maart 1979
Nr. vergadering 2134
Code S/RES/446
Stemming
voor
12
onth.
3
tegen
0
Onderwerp Israëlisch administratief ingrijpen in Jeruzalem
Beslissing Vroeg Israël de Vierde Geneefse Conventie toe te passen in de bezette gebieden en richtte een commissie op om de situatie in die gebieden nader te bekijken.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1979
Permanente leden
 China ·  Frankrijk ·  Sovjet-Unie ·  Verenigd Koninkrijk ·  Verenigde Staten
Niet-permanente leden
 Bangladesh ·  Bolivia ·  Gabon ·  Jamaica ·  Koeweit ·  Nigeria ·  Noorwegen ·  Portugal ·  Tsjecho-Slowakije ·  Zambia
Bezette gebieden na de Zesdaagse- en de Jom Kipoer-oorlogen.
Close