Temperatuur

maat voor hoe warm of koud iets is / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Temperatuur of warmtegraad is een begrip dat aanduidt hoe warm of koud iets is. Natuurkundig gezien is het een maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie van de samenstellende deeltjes, dus van de beweging van de moleculen plus de beweging van de atomen in de moleculen. Temperatuur wordt ook specifiek gebruikt in de betekenissen koorts en buitenluchttemperatuur.

Zie Temperatuur (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Temperatuur.
Vergelijking van temperatuurschalen met het absolute nulpunt en het kook- en vriespunt van water.