For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Tweede brief van Paulus aan Timoteüs.

Tweede brief van Paulus aan Timoteüs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

2 Timoteüs
Van deze twee fragmenten uit de Codex Freerianus (5e eeuw) toont onderste fragment 2 Timoteüs 1:10–12.
Auteur onzeker; traditioneel toegeschreven aan Paulus
Tijd circa 65-125
Taal Grieks
Categorie pastorale brief
Hoofdstukken 4
Vorige boek 1 Timoteüs
Volgende boek Titus

De Tweede brief van Paulus aan Timoteüs (vaak kortweg 2 Timoteüs genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. Het is een brief van Paulus aan Timoteüs. De brief telt vier hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks. Samen met 1 Timoteüs en de brief van Paulus aan Titus vormt 2 Timoteüs de pastorale brieven.

Auteurschap

Hoewel 2 Timoteüs en de andere twee pastorale brieven Paulus als afzender vermelden, wordt veelal aangenomen dat de drie brieven in hun huidige vorm niet door Paulus geschreven zijn. De stijl, woordkeuze en onderwerpskeuze verschillen aanzienlijk van die in de andere Paulusbrieven. Het is ook niet duidelijk hoe de brieven in het tijdskader passen dat we uit Handelingen kennen.

Zie Pastorale brieven voor meer informatie omtrent de authenticiteit van 2 Timoteüs en de twee andere pastorale brieven.

Inhoud

Paulus zit gevangen in Rome en hij verwacht spoedig te sterven. Verschillende medegelovigen hebben hem in de steek gelaten en bij zijn eerste verdediging in het tegen hem aangespannen proces heeft niemand hem geholpen. Paulus spoort Timoteüs (zijn "zoon", dat wil zeggen zijn bekeerling) aan zijn werk in de plaatselijke gemeente voort te zetten en de dwaalleraars te blijven bestrijden. Daarnaast vraagt hij Timoteüs om hem, samen met Marcus (waarmee vermoedelijk Johannes Marcus bedoeld wordt), in Rome te komen bezoeken.

Net als 1 Timoteüs bevat 2 Timoteüs weinig informatie over de dwaalleer die bestreden moet worden. Er zouden in ieder geval valse leraren zijn die beweerden dat "de opstanding al heeft plaatsgevonden".

Timoteüs

Timoteüs, een medewerker van Paulus die nu de christengemeente in Efeze leidde, is volgens deze brief een derdegeneratie christen. Zijn moeder Eunike en grootmoeder Loïs waren al voor hem tot het christendom bekeerd. Hij is van jongs af aan bekend met de "heilige geschriften" (de Hebreeuwse Bijbel). Later wordt hij een medewerker van Paulus en hij hield hem ook gezelschap op een reis langs verschillende gemeenten in Klein-Azië. Blijkens deze brief en 1 Timoteüs is hij door middel van een handoplegging door oudsten in zijn functie van evangelist of opziener bevestigd, waarbij er ook een profetie over hem is uitgesproken.

Zie ook

Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Historische boeken:Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Poëzie en wijsheid:Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Profetenboekengrote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
Zie de categorie Second Epistle to Timothy van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Tweede brief van Paulus aan Timoteüs
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.