For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Vlaamse Vereniging van Studenten.

Vlaamse Vereniging van Studenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vlaamse Vereniging van Studenten
Vlaamse Vereniging van Studenten
Afkorting VVS
Opgericht 1938
Type Koepel- en belangenorganisatie
Lid van ESU
Website http://www.vvs.ac/
Portaal 
Portaalicoon
 
Onderwijs

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de koepelorganisatie van studentenraden en de officiële vertegenwoordiging van elke student in een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging strijdt voor een kwaliteitsvol en democratisch hoger onderwijs. Ze streeft daarbij naar evenredige participatie voor alle kansengroepen.

Sinds 1938 vertolkt de Vlaamse Vereniging van Studenten de stem van de studenten op gewests-, gemeenschaps-, federaal en internationaal niveau. Hiervoor stuurt ze vertegenwoordigers naar adviesorganen, werkgroepen en commissies. De vereniging ondersteunt lokale studentenraden door vormingen op maat aan te bieden. Ze beantwoordt de vragen en bezorgdheden van studenten door het onderwijsbeleid in Vlaanderen rechtstreeks aan te pakken. De Vlaamse overheid financiert en erkent de koepelorganisatie als decretaal verankerde gesprekspartner.

Geschiedenis

In 1938 werd de Vereniging der Vlaamse Studenten opgericht, later de Vereniging van Vlaamse Studenten. Deze overkoepeling had na verloop van tijd alle Nederlandstalige (Vlaamse) studenten in België als lid. Dit lidmaatschap was automatisch, maar studenten konden zich wel uitschrijven. In de eerste jaren was de organisatie vooral een zaak van de Gentse en Leuvense universiteitsstudenten (KVHV).

Vanaf 1970 werd het automatisch lidmaatschap in vraag gesteld door een links-radicale tendens. In 1977 evolueerde de vereniging naar een exclusief individuele studentenvertegenwoordiging. Dit ondergroef haar slagkracht meer dan 16 jaar lang en resulteerde in een ernstig democratisch deficit. Er was een gebrek aan een volwaardig beleidsorgaan en een onderhandelaar voor de studenten in Vlaanderen. Van 1974 tot 1990 kreeg ze als ondertitel VVS-Studentenvakbeweging (VVS-SVB) mee.

In 1993 sloegen de toenmalige studentenraden de handen terug in elkaar en maakten opnieuw een exclusieve overkoepeling van lokale studentenraden. Zes jaar later resulteerde deze volwaardige werking op Vlaams niveau en in alle hoger onderwijsmilieus in de officiële erkenning als de Vlaamse studentenoverkoepeling. De Vlaamse Regering maakte decretaal bekend dat ze studenten- en scholierenkoepels als officiële adviesorganen erkende. In 2000 werd de vereniging herdoopt tot Vlaamse Vereniging van Studenten en kreeg ze een nieuwe huisstijl.

Doelstellingen

VVS plaatst het verdedigen van de rechten van studenten en toekomstige studenten in het ruimer kader van de democratisering van het onderwijs. Voor VVS betekent dit dat iedereen het recht heeft om zonder financiële, materiële, socioculturele of andere drempels en in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten het onderwijs van zijn of haar keuze te volgen. Democratisering gaat met andere woorden over gelijke kansen, zowel bij de instroom als bij de door- en uitstroom uit het hoger onderwijs. VVS streeft naar evenredige participatie waarbij de deelname van de verschillende kansengroepen in het hoger onderwijs in verhouding moet staan tot hun proportionele aandeel in de samenleving.

VVS stelt zichzelf de volgende doelstellingen:

  1. het behartigen van de rechten en de belangen van alle studenten in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zonder enige vorm van discriminatie;
  2. het ontwikkelen van activiteiten om de democratisering van het onderwijs te stimuleren en te verdedigen;
  3. het nastreven van onderwijs van de allerhoogste kwaliteit, aangezien democratisch onderwijs dat niet kwalitatief is, en kwalitatief onderwijs dat niet democratisch is, zinloos zijn. Onder onderwijs van de allerhoogste kwaliteit wordt verstaan methodisch, ontvoogdend, responsabiliserend en activerend onderwijs dat gericht is op menselijke zelfontplooiing, kritisch burgerschap en maatschappelijke inzetbaarheid en onderwijs dat kennis democratiseert in de samenleving;
  4. het ijveren voor democratisch georganiseerde onderwijsinstellingen met reële, en voldoende ondersteunde studenteninspraak;
  5. het zich inzetten voor de democratisering van de maatschappij, zoals de inzet om de democratische rechten en vrijheden van de gemeenschap en het individu te realiseren en de reeds gerealiseerde te consolideren, aangezien democratisch onderwijs slechts mogelijk is in een democratische maatschappij.

Structuur

Bestuur

Het Bestuur is de uitvoerende macht van de organisatie. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en vertegenwoordiging van de vereniging. Ze behartigen de standpunten die door de leden van de Vlaamse Vereniging van Studenten zijn ingenomen en verdedigen de studentenbelangen. De bestuurders worden jaarlijks in mei en juni verkozen door de leden van de Algemene Vergadering. Hun mandaat duurt een jaar, van 1 augustus tot 31 juli.

Staf

De stafmedewerkers zijn vaste personeelsleden die de bestuurders, rapporteurs en mandatarissen op inhoudelijk en administratief vlak ondersteunen. Ze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie en houden contact met externe partners. Ze houden zich ook bezig met de logistieke omkadering, en inbreng voor standpuntteksten, onderzoek en contacten.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan en komt minimum vier keer samen per academiejaar. Ze geeft de strategische koers van de organisatie aan, opdat het Bestuur die lijn daarna kan uitvoeren. Het orgaan is samengesteld uit studentenvertegenwoordigers over heel Vlaanderen. Zij zetelen als vertegenwoordigers van hun lokale studentenraad en kunnen gebruik maken van een proportioneel aantal stemmen binnen de Algemene Vergadering.

Bureau

Het Bureau is het inhoudelijke beslissingsorgaan en komt maandelijks samen. Het is erop gericht om standpunten te ontwikkelen in het belang van alle studenten in Vlaanderen en Brussel, en dus niet in het belang van de eigen lokale studentenraad. In tegenstelling tot de Algemene Vergadering heeft iedere studentenraad op het Bureau één stem en beslissen de leden bij voorkeur in consensus. Het Bureau volgt in functie van haar inhoudelijke rol ook de rapporteurs en de mandatarissen van externe vergaderingen op. Rapporteurs organiseren intern werkgroepen om inhoudelijke standpunten voor te bereiden. Mandatarissen zetelen in externe vergaderingen en verkondigen er het perspectief van de organisatie. Het Bureau en de Algemene Vergadering delen de beslissingsbevoegdheid om een werkgroep op te richten.

Werkgroepen

Een werkgroep bereidt een standpunt van de organisatie grondig voor. Een rapporteur organiseert de werkgroepen en zorgt voor een kwalitatieve terugkoppeling naar het Bureau. De werkgroepen behandelen een specifiek onderwerp, zodat het voorbereidende werk concreet en relevant blijft om nadien overgedragen te worden aan het Bureau. De leden van het Bureau bespreken wat uit de werkgroep naar voor is gekomen en stemmen nadien een uiteindelijk standpunt. De rapporteur en eventuele co-rapporteur worden op het Bureau aangeduid.

Intern Audit Comité

Het Intern Audit Comité is samengesteld uit oud-studentenvertegenwoordigers met ervaring in de Vlaamse Vereniging van Studenten. Vanuit deze expertise ondersteunen zij het Bestuur en de Algemene Vergadering op een adviserende en controlerende manier. Ze zijn sterk betrokken bij de opmaak van de begroting en de jaarrekening, het personeelsbeleid en hervormingen.

Leden
Provincie Instelling Studentenraad
West-Vlaanderen Hogeschool Studentenraad VIVES Noord
West-Vlaanderen Hogeschool Studentenraad VIVES Zuid
West-Vlaanderen Hogeschool Studentenraad HOWEST
Oost-Vlaanderen Universiteit Gentse Studentenraad
Oost-Vlaanderen Hogeschool Studentenraad Arteveldehogeschool
Oost-Vlaanderen Hogeschool Revolte Studentenraad HOGENT
Antwerpen Universiteit Studentenraad Universiteit Antwerpen
Antwerpen Hogeschool Studentenraad KdG
Antwerpen Hogeschool Studentenraad Thomas More Mechelen-Antwerpen
Antwerpen Hogeschool Studentenraad Thomas More Kempen
Antwerpen Hogeschool Algemene Studentenraad AP
Antwerpen Hogeschool Studentenraad Hogere Zeevaartschool
Limburg Hogeschool Studentenraad PXL
Limburg Universiteit Studentenraad UHasselt
Limburg Hogeschool Studentenraad UCLL Limburg
Brussel Universiteit Studentenraad VUB
Brussel Hogeschool Studentenraad Erasmushogeschool Brussel
Brussel Hogeschool Studentenraad Odisee
Vlaams-Brabant Universiteit Studentenraad KU Leuven
Vlaams-Brabant Universiteit Studentenraad Evangelische Theologische Faculteit

Bekende oud-VVS'ers

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Vlaamse Vereniging van Studenten
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on