For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Zeeniveau.

Zeeniveau

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Metingen van het absolute zeeniveau over de afgelopen 130 jaar laten een geleidelijke stijging zien van in totaal ongeveer 20 cm
Metingen van het absolute zeeniveau over de afgelopen 130 jaar laten een geleidelijke stijging zien van in totaal ongeveer 20 cm

Het zeeniveau is de gemiddelde hoogte van de zeespiegel (het vlak van de zee), als alle variaties die het gevolg zijn van de getijden worden weggemiddeld. Er zijn twee manieren om de hoogte van het zeewater te meten: het absolute zeeniveau ten opzichte van het middelpunt van de Aarde en het relatieve zeeniveau ten opzichte van de zeebodem.

Het zeeniveau is het resultaat van het volume vloeibaar water op Aarde en van de gemiddelde temperatuur die de gemiddelde dichtheid van het water beïnvloedt. Veranderingen in het absolute zeeniveau (zogenaamde eustatische veranderingen) zijn in de loop van de geologische tijdschaal en zelfs in de geschreven geschiedenis voorgekomen. Als er veel ijs op de poolkappen en in gletsjers is opgeslagen daalt de zeespiegel, in glaciale perioden (ijstijden) zelfs met vele tientallen meters.

Het zeeniveau wordt als referentievlak gebruikt om hoogte aan te duiden van locaties op het land (zoals luchthavens en woonplaatsen) en van vliegtuigen in de lucht.

Veranderingen in het zeeniveau

De verandering van het absolute zeeniveau (eustasie) wordt bepaald door de grootte van de ijskappen en de temperatuur van het zeewater. Beide hangen af van het gemiddelde klimaat op Aarde. Als er klimaatverandering in de vorm van temperatuurstijging optreedt, zullen de ijskappen smelten en zal het zeewater warmer worden. In beide gevallen stijgt het absolute zeeniveau. Bij temperatuurdaling daalt het zeeniveau.

Het relatieve zeeniveau hangt behalve van de eustasie ook af van de beweging van de aardkorst en de aanvoer van sediment naar de zeebodem. Als er veel sediment op de bodem blijft liggen, zal de zeebodem hoger komen te liggen en het relatieve zeeniveau dalen. Als de aardkorst naar beneden beweegt (subsidentie) zal het relatieve zeeniveau juist toenemen. Het zeeniveau kan daardoor lokaal veranderen terwijl het absolute zeeniveau gelijk blijft.

Percentage van Nederland onder de zeespiegel
Percentage van Nederland onder de zeespiegel

Effecten van smeltend ijs

Sinds 2,5 miljoen jaar bevindt de Aarde zich in de Kwartaire ijstijd, wat betekent dat er ijskappen op en rond de poolstreken liggen. Deze ijskappen zijn echter niet continu van grootte: soms groeien ze aan (zogenaamde glaciale perioden), soms worden ze kleiner (interglaciale perioden). Op dit moment bevinden we ons in een interglaciaal.

Het smelten of weer aangroeien van de ijskappen heeft grote invloed op de hoeveelheid water die zich in de oceanen bevindt. Vooral in de ijskappen op Groenland en Antarctica liggen grote hoeveelheden water opgeslagen.

Tot voor kort werd aangenomen dat het smelten van drijvend ijs (Noordpool) geen verschil maakt (wet van Archimedes), en dat pakijs op het land dat smelt en in zee terechtkomt (Antarctica, Groenland) het zeeniveau wel doet stijgen. In een recent onderzoek van Peter Noerdlinger wordt echter beweerd dat het smelten van drijvend zoetwaterijs wel degelijk het peil van zoutwater doet stijgen.[1] Dit effect valt echter in het niet bij dat van smeltend landijs.

Peter Noerdlinger geeft geen rekenkundige onderbouwing van zijn constatering dat het peil 4 cm kan stijgen. Uitgaande van een inhoud van ongeveer 23.000 km³ zoet Noordpoolwater en een zeeoppervlak van ongeveer 320.000.000 km², zou de zeespiegel met 23000/320.000.000*2,5%*1000*100=0,18 cm stijgen in plaats van de 4 cm zoals Peter Noerdlinger aangeeft. 2,5% is de verhouding tussen zoet en zout water.

Ontwikkelingen in de 20e eeuw

Gedurende de 20e eeuw is het zeeniveau iets gestegen, in de orde van enige tientallen millimeters (195 millimeter tussen 1870 en 2004).[2] Over de absolute grootte van de zeespiegelstijging is men het nog niet helemaal eens: verschillende meetmethoden geven verschillende uitkomsten, en bij meting op een plaats kan men geen onderscheid maken tussen dalen van het land en stijgen van de zee. Waarschijnlijk is het zeeniveau in de 20e eeuw echter met ongeveer 1,74 mm/jaar gestegen, waarbij aangetekend moet worden dat de stijging in de tweede helft van de eeuw (1,45 mm/jaar) lager was dan in de eerste helft (2,03 mm/jaar).[3]

Zeespiegelmetingen langs de Nederlandse kust
Zeespiegelmetingen langs de Nederlandse kust

De relatieve zeespiegel langs de Nederlandse kust wordt gemeten met getijdestations en uitgedrukt ten opzichte van het gereviseerd lokaal referentieniveau,[4] gelijk aan het NAP van voor 2005. De zeespiegel is langs de Nederlandse kust ongeveer even veel gestegen als de wereldwijde zeespiegel.[5]

Ook over de exacte oorzaak van de stijging tot op heden wordt nog gediscussieerd: is deze het gevolg van smelten van landijs of meer van opwarming van het oceaanwater? Zeer nauwkeurige satellietmetingen maken het tegenwoordig makkelijker de zeespiegelhoogte te volgen, maar om systematische trends te ontdekken zijn series metingen nodig die tientallen jaren beslaan.

Zeespiegelvoorspellingen

Zie Zeespiegelstijging voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Kwetsbaarheid voor zeespiegelstijging bij locaties aan de Noordzee
Kwetsbaarheid voor zeespiegelstijging bij locaties aan de Noordzee

De zeespiegelstijging is weer actueel geworden door het versterkte broeikaseffect en de klimaatverandering. Wetenschappers die zich daarmee bezighouden schatten in dat de zeespiegel maximaal 1 m gestegen kan zijn in 2100 en daarna in hetzelfde tempo zal doorgaan. Dat kan ertoe leiden dat delen van Nederland aan een groter risico voor overstroming wordt blootgesteld of dat men grote investeringen moet doen in de zeewering. Ten zuidoosten van de lijn Breda - Amersfoort - Assen is er weinig gevaar, omdat dat deel duidelijk hoger ligt. Voor armere gebieden is het gevaar nog groter dan voor Nederland, omdat er weinig middelen zijn om de zee buiten te houden. Veel menselijke activiteiten spelen zich af aan de kust en op land dat op zeeniveau ligt. Laag gelegen eilandgroepen als Tuvalu kunnen uiteindelijk onder de zeespiegel verdwijnen.

Ook na de watersnood in 1953 werd al rekening gehouden met een versnelde stijging van de zeespiegel. Bij de bepaling van de optimale dijk- en duinhoogten ging men ervan uit dat de zeespiegel 70 cm in een eeuw zou stijgen door het afsmelten van Groenlandse ijskappen.[6] Een recent internationaal onderzoek[7] voorspelt maximaal 2 meter stijging per eeuw, dus veel meer dan het IPCC had voorspeld. De oorzaak ligt in het ijs van Groenland dat al bij een lagere temperatuurstijging zou gaan smelten. Een aanzienlijk aantal wetenschappers twijfelt echter aan deze conclusies.[bron?]

Zie ook

Noten

  1. Het onderzoek van Peter Noerdlinger.
  2. John A. Church and Neil J. White (2006), A 20th century acceleration in global sea-level rise, in: Geophysical research letters, vol. 33.
  3. Holgate, S. J. (2007), On the decadal rates of sea level change during the twentieth century, Geophys. Res. Lett., 34, L01602, doi:10.1029/2006GL028492.
  4. PSMSL (2016), Revised Local Reference Definition
  5. Baart, F et al. (2014) Zeespiegelmonitor 2014
  6. van Dantzig, D (1956), Economic decision problems for flood prevention.
  7. Artikel op Reuters.com
Zie de categorie Sea level van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Zeeniveau
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on