For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Andrzej Klimczuk.

Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

11 października 1984
Białystok

Doktor nauk o polityce publicznej
Specjalność: polityka społeczna, gerontologia społeczna
Alma Mater

Uniwersytet w Białymstoku

Doktorat

2018
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Katedra Polityki Publicznej

Strona internetowa

Andrzej Klimczuk (ur. 11 października 1984 w Białymstoku) – polski socjolog i politolog, działacz społeczny, doktor nauk społecznych, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Zajmuje się następującymi zagadnieniami badawczymi: polityka publiczna wobec starzenia się ludności, gerontologia społeczna, relacje międzypokoleniowe, postęp techniczny, etyka społeczna i gospodarcza, rynek pracy, polityka społeczna, dobre rządzenie i innowacje społeczne.

Życiorys

Wykształcenie i działalność naukowa

Jest absolwentem XVI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W latach 2003-2008 studiował socjologię na Uniwersytecie w Białymstoku. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu ekonomii w SGH (2009-2012) oraz studiów podyplomowych na kierunku ekonomia społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2013). W 2018 roku w SGH obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk o polityce publicznej pt. Srebrna gospodarka jako innowacyjny instrument polityki społecznej wobec ludzi starych i starości (promotor: prof. Piotr Błędowski, recenzenci: prof. Piotr Szukalski, prof. Barbara Rysz-Kowalczyk).

Przed rozpoczęciem kariery naukowej w latach 2002-2009 pracował jako redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych, m.in. magazynu „Załoga G”, magazynu „Neo Plus”, Gamesweek.pl, Gry-Online.pl, Interia.pl oraz Gry.o2.pl. Jego pierwsze prace naukowe są związane z ludologią.

Był zaangażowany w projekty badawcze i ewaluacyjne dotyczące m.in. starzenia się ludności, zmiany demograficznej, dyskryminacji ze względu na wiek, polityki rynku pracy, flexicurity, outplacementu, polityki regionalnej, współpracy transgranicznej, dyplomacji publicznej, polityki kulturalnej, sektorów kreatywnych, medialabów, kompetencji cyfrowych, podejmowania decyzji politycznych, kształcenia ustawicznego, edukacji zawodowej, zarządzania organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarki społecznej, partnerstw lokalnych, zarządzania w administracji samorządowej[1][2]. Był doradcą m.in. The Economist przy opracowaniu Indeksu Innowacji Społecznych[3]. Jest ekspertem m.in. programu URBACT III[4], Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP on AHA) przy Komisji Europejskiej[5] i International Federation on Ageing[6].

Był stypendystą m.in. Fundacji im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2011), Salzburg Global Seminar (2015), Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (2015) i Haverford Institute of Public Sociology (2016)[7]. W 2009 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego za pracę magisterską pt. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok (promotor: prof. Andrzej Sadowski)[8], a w 2015 roku nagrodę Komisji Europejskiej, Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych i Oxford Institute of Population Ageing za badania dotyczące srebrnej gospodarki przedstawione na I Międzynarodowym Seminarium nt. Indeksu Aktywnego Starzenia się[9][10].

Jego książki naukowe były publikowane przez wydawców z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych[11][12]. Artykuły i recenzje akademickie Andrzeja Klimczuka zostały opublikowane m.in. w czasopismach „E-mentor”, „Kultura i Edukacja”, „Problemy Profesjologii”, „Pogranicze. Studia Społeczne”, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, „E-Journal of International and Comparative Labour Studies”, „Zarządzanie publiczne”, „Kultura współczesna”, „International Journal of Ageing and Later Life”, „International Sociology”, „Human Rights Review”, „Cultural Trends”, „Community Development”, „Problemy zarządzania”, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”[13].

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego[14]. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych, takich jak „Journal of Intergenerational Relationships”[15], „Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology”[16], „International Journal of Systems and Society”[17], „Frontiers in Sociology: Work, Employment and Organizations”[18] i „Studia z Polityki Publicznej[19].

Od 2018 roku jest redaktorem sekcji „Starzenie się i polityka publiczna” (ang. Aging and Public Policy) oraz „Starzenie się i dobrostan finansowy” (ang. Aging and Financial Well-Being) w międzynarodowej encyklopedii pt. Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (redaktorzy naczelni: dr Danan Gu, Organizacja Narodów Zjednoczonych i dr Matthew E. Dupre, Uniwersytet Duke’a; wydawca: Springer Nature)[20][21].

Działalność społeczna

W latach 2009-2014 był wolontariuszem Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku m.in. przy projektach społeczno-artystycznych „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”, „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta”, „35 lat później” i „Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji miejskiej[22]. W 2011 roku wraz z zespołem Fundacji zdobył nagrodę artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność w zakresie popularyzacji historii miasta[23]. W latach 2010-2012 był wolontariuszem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przy projekcie promocji zarządzania wiekiem „Zysk z dojrzałości”[24][25] oraz Fundacji Dobra Sieć przy promowaniu wirtualnego wolontariatu (portal e-wolontariat.pl).

W latach 2011-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, której był współzałożycielem w 2011 roku wraz z Katarzyną Sztop-Rutkowską, Radosławem Oryszczyszynem, Agnieszką Maszkowską i Łukaszem Kiszkielem[26][27]. Był współautorem modelu działania i założycielem Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku stanowiącego węzeł w ogólnopolskim Obserwatorium Żywej Kultury[28].

Od 2015 roku jest członkiem rady Fundacji Druga Wiosna, ekspertem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz donatorem i wolontariuszem Salzburg Global Seminar[29]. Od 2016 roku jest wolontariuszem International MultiCultural Network – sieci wspierającej wielokulturowość powołanej przez Azerbejdżan i Uniwersytet Khazar w Baku[30]. Jest promotorem edukacji medialnej, otwartej nauki i stosowania licencji otwartych w publikacjach naukowych[30][31][32][32][33].

Jego artykuły publicystyczne i popularnonaukowe ukazały się m.in. w „Głosach kongresowych” Kongresu Obywatelskiego[11], magazynie „Generacja”, „Magazynie Miasta", ngo.pl[34][35], „Forum Odpowiedzialnego Biznesu[36], „Lupie Instytutu Obywatelskiego”[37], „Polityce Senioralnej”[38], blogu International Longevity Centre[39] i blogu International Network for Critical Gerontology[40][41].

Ważniejsze publikacje naukowe

 • (2012) Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-3-8473-7419-0.
 • (2012) Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wiedza i Edukacja. ISBN 978-83-61546-97-9.
 • (2013) Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow). Warszawa-Białystok: Fundacja Aktywizacja, Fundacja SocLab. ISBN 978-83-932732-1-8.
 • (2013) Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał J. Mejsak). Białystok: Fundacja SocLab. ISBN 978-83-63870-01-0.
 • (2015) Aging in the Social Space (Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk). Białystok-Kraków: Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych. ISBN 978-83-943025-0-4.
 • (2015) Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Alek Tarkowski, Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Małgorzata Kisilowska, Andrzej Klimczuk, Elżbieta Bojanowska). Warszawa-Tarnów: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".
 • (2015) Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-11-37466-10-5.
 • (2017) Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-53522-1.
 • (2017) Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne) (red. Kurt Lüscher, Andrzej Klimczuk). 17 wersji językowych. Konstanz: Universität Konstanz. ISBN 978-3-89318-076-9.
 • (2017) Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy (red. Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. ISBN 978-83-941568-7-9.
 • (2019) Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts (red. Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. ISBN 978-83-953737-1-8.
 • (2020) Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population (red. Andrzej Klimczuk, Łukasz Tomczyk). Lausanne: Frontiers Media. ISBN 978-2-88963-620-4.

Przypisy

 1. Projects - Andrzej Klimczuk [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 2. dr Andrzej Klimczuk, ssl-kolegia.sgh.waw.pl [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 3. Social Innovation Index 2016, Perspectives from The Economist Intelligence Unit (EIU) [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 4. Ad-hoc Expert - Andrzej Klimczuk, URBACT, 10 sierpnia 2015 [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 5. site:https://ec.europa.eu/eip/ageing/ andrzej klimczuk - Szukaj w Google, www.google.com [dostęp 2020-05-17].
 6. Expert Profile - International Federation on Ageing, 15 listopada 2019 [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 7. Andrzej Klimczuk - Homepage [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 8. Laureaci konkursów naukowych PTG, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 9. International Seminar - UNECE Statswiki, statswiki.unece.org [dostęp 2020-05-17].
 10. Andrzej Klimczuk, Comparative analysis of national and regional models of the silver economy in the European Union, „International Journal of Ageing and Later Life”, 10 (2), 2016, s. 31–59, DOI10.3384/ijal.1652-8670.15286, ISSN 1652-8670 [dostęp 2020-05-17].
 11. a b Publications - Andrzej Klimczuk [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 12. Andrzej Klimczuk - Cytowania w Google Scholar, scholar.google.com [dostęp 2020-05-17].
 13. ORCID, Andrzej Klimczuk (0000-0002-8072-1152), orcid.org [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 14. Research - Andrzej Klimczuk [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 15. Journal of Intergenerational Relationships Editorial Board, www.tandfonline.com [dostęp 2020-05-17].
 16. Zespół Naukowy, Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology, 15 listopada 2013 [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 17. International Journal of Systems and Society (IJSS), igi-global.com [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 18. Frontiers in Sociology: Work, Employment and Organizations, www.frontiersin.org [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 19. Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ssl-kolegia.sgh.waw.pl [dostęp 2020-05-17].
 20. Section Editors - Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, meteor.springer.com [dostęp 2020-05-17].
 21. Encyclopedia of Gerontology and Population Aging - SpringerLink, link.springer.com, DOI10.1007/978-3-319-69892-2 [dostęp 2020-05-17].
 22. Zespół, fundacja.uwb.edu.pl [dostęp 2020-05-17].
 23. Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku, Wschodzący Białystok - Oficjalny Portal Miasta [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 24. Zarządzanie wiekiem i nie tylko: informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2010, ISBN 978-83-89997-32-6, OCLC 802081872 [dostęp 2020-05-17].
 25. Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem: informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2010, ISBN 978-83-89997-31-9, OCLC 837821845 [dostęp 2020-05-17].
 26. SocLab » Statut [dostęp 2020-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2019-12-10] (pol.).
 27. SocLab » Zespół Fundacji [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 28. O projekcie - Obserwatorium Żywej Kultury, ozkultura.pl [dostęp 2020-05-17].
 29. Salzburg Global Chronicle: 70 years of Change-Making and Bridging Divides, salzburgglobal.org [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 30. a b Tydzień Otwartej Nauki na Uniwersytecie w Białymstoku 2016, bg.uwb.edu.pl/DebataOA2016/?pid=Warsztaty [dostęp 2020-05-17].
 31. Andrzej Klimczuk – Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku « e-Naukowiec, e-naukowiec.eu [dostęp 2020-05-17].
 32. a b Repozytorium Centrum Otwartej Nauki - Wyniki wyszukiwania: Andrzej Klimczuk, depot.ceon.pl [dostęp 2020-05-17].
 33. Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku - Twoje prawa w sieci, repozytorium.ikm.gda.pl [dostęp 2020-05-17].
 34. Wywiad z Andrzejem Klimczukiem: Razem kreatywniej [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 35. Wywiad z profesor Christine Sleeter o wyzwaniach edukacji wielokulturowej, ngo.pl [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 36. Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 37. Najważniejsza jest współpraca · Andrzej Klimczuk · Instytut Obywatelski, Instytut Obywatelski [dostęp 2020-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2019-01-08] (pol.).
 38. Andrzej Klimczuk, Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość?, Polityka Senioralna, 27 lutego 2018 [dostęp 2020-05-17] (pol.).
 39. The Future of the Economy in an Ageing Society: The silver economy: one or many?, ILCUK, 30 listopada 2015 [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 40. How to Disseminate and Scale Up Social Innovations for Aging Societies - by Andrzej Klimczuk, International Network for Critical Gerontology, 18 czerwca 2016 [dostęp 2020-05-17] (ang.).
 41. How the Creative Industries Can Positively Impact Ageing and Old Age - by Andrzej Klimczuk, International Network for Critical Gerontology, 9 czerwca 2017 [dostęp 2020-05-17] (ang.).

Linki zewnętrzne

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Andrzej Klimczuk
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on