cover image

Egzamin

forma sprawdzania wiedzy / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją w szkołach, w instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo w weryfikacji kandydatów na duchownych.

Uczniowie w Norwegii piszą egzamin, około roku 1920.

W klasyfikacji systemów egzaminacyjnych wyróżnia się:

  • egzaminy zewnętrzne – takie, których wyniki poddawane są ocenie komisji złożonej z członków spoza instytucji, w której odbył się egzamin;
  • egzaminy wewnętrzne – przeprowadzane przez nauczycieli danej placówki.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w formie egzaminu państwowego stosuje się w dziedzinach, gdzie przepisy wymagają posiadania konkretnych uprawnień.