For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kodeks postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego
Nazwa potoczna

kodeks postępowania administracyjnego

Skrót nazwy

k.p.a., kpa

Państwo

 Polska

Data wydania

14 czerwca 1960

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 2000

Data wejścia w życie

1 stycznia 1961

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

postępowanie administracyjne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 1301

Wejście w życie ostatniej zmiany

7 lipca 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – polski akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

 • tzw. jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi (z mocy prawa lub zawartych porozumień) do załatwiania takich spraw albo załatwianych milcząco,
 • postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanymi do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej,
 • postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Od 1 czerwca 2017 r. kodeks reguluje też:

 • nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu
 • tryb europejskiej współpracy administracyjnej[1].

Od 4 maja 2019 r. kodeks normuje również sposób wykonywania obowiązku związanego z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach w nim unormowanych[2].

Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne nie ma charakteru jednolitego. Podczas gdy kodeks postępowania administracyjnego reguluje tzw. postępowanie ogólne, to ustawy szczegółowe wprowadzają albo niewielkie modyfikacje procedury (np. Prawo budowlane), albo – kreują całkowicie odrębny model postępowania (np. Ordynacja podatkowa).

Kodeks postępowania administracyjnego zupełnie nie reguluje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, ale na mocy wyraźnego odesłania – k.p.a. ma posiłkowe (uzupełniające) zastosowanie w tym postępowaniu ("Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego." – art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Kodeks postępowania administracyjnego zastąpił w momencie wejścia w życie obowiązujące w latach 1928-1961 rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem[3].

16 września 2021 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm IX kadencji 11 sierpnia 2021 roku nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego[4], która wprowadziła zasadę, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia przez co nazywana jest ustawą reprywatyzacyjną[5][6]. Uchwalenie tej nowelizacji doprowadziło do sporu Polski z Izraelem i USA[7].

Struktura redakcyjna kodeksu

K.p.a. dzieli się na dziesięć działów:

 • Dział I – Przepisy ogólne
 • Dział II – Postępowanie
 • Dział III – Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
 • Dział IV – Udział prokuratora
 • Dział IVa – Administracyjne kary pieniężne
 • Dział VII – Wydawanie zaświadczeń
 • Dział VIII – Skargi i wnioski
 • Dział VIIIa – Europejska współpraca administracyjna
 • Dział IX – Opłaty i koszty postępowania
 • Dział X – Przepisy końcowe.

Działy V i VI[8] zostały uchylone. Działy IVa i VIIIa[9] zostały dodane z dniem 1 czerwca 2017 r.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)
 2. Art. 2a k.p.a. dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730)
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz.U. z 1928 r. nr 36, poz. 341)
 4. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491)
 5. Druk nr 1090. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2021-08-16].
 6. Jan Śpiewak o ustawie reprywatyzacyjnej. "Tysiące ludzi może odetchnąć z ulgą". Onet Wiadomości, 2021-08-15. [dostęp 2021-08-18].
 7. Szef izraelskiego MSZ dziękuje USA za reakcję wobec ustawy reprywatyzacyjnej. wiadomosci.onet.pl. [dostęp 2021-08-18].
 8. Uchylona ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 74, poz. 368, z późn. zm.), która obowiązywała w latach 1995-2002, w art. 61 w punkcie 3 skreślała dział VI k.p.a. dotyczący postępowania przed NSA.
 9. Art. 1 pkt 41 i 42 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 7 lipca 2022 r. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Kodeks postępowania administracyjnego
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.