Komitety Polskiej Akademii Nauk - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Komitety Polskiej Akademii Nauk.

Komitety Polskiej Akademii Nauk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Komitety Polskiej Akademii Nauk – ciała kolegialne Polskiej Akademii Nauk grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Członkami komitetów naukowych PAN oprócz członków Akademii są wybitni naukowcy danej dyscypliny reprezentujący szkoły wyższe, placówki naukowe PAN, instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji o charakterze gospodarczym i społecznym.

Struktura komitetów PAN

Komitety PAN dzielą się na trzy podstawowe grupy, naukowe, problemowe i narodowe. Komitety naukowe są podstawową i największą grupą. Są one przypisane do poszczególnych Wydziałów Akademii. Zasadniczym zadaniem komitetów naukowych jest oddziaływanie na rozwój w skali kraju dyscypliny naukowej, którą się zajmują oraz integrowanie ośrodków i środowisk naukowych. Komitety problemowe tworzone są przez Prezydium Akademii na okres jego kadencji w zależności od bieżących potrzeb. Komitet problemowy może działać przy Prezydium PAN albo przy określonym Wydziale. Komitety narodowe powoływane są w celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi. Funkcja komitetu narodowego może być powierzona odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.

W kadencji 2011–2014 Zgromadzenie ogólne PAN powołało 95 komitetów naukowych oraz 9 komitetów problemowych (w tym 3 rady o statusie komitetu). Strukturę komitetów naukowych i problemowych PAN zestawiono poniżej w formie tabelarycznej.

Komitety naukowe PAN

Wydział I
Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział II
Nauk Biologicznych i Rolniczych
Wydział III
Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
 1. Historii Nauki i Techniki
 2. Językoznawstwa
 3. Nauk Demograficznych
 4. Nauk Ekonomicznych
 5. Nauk Etnologicznych
 6. Nauk Filozoficznych
 7. Nauk Historycznych
 8. Nauk o Finansach
 9. Nauk o Kulturze
 10. Nauk o Kulturze Antycznej
 11. Nauk o Literaturze
 12. Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
 13. Nauk Orientalistycznych
 14. Nauk Organizacji i Zarządzania
 15. Nauk o Sztuce
 16. Nauk Pedagogicznych
 17. Nauk Politycznych
 18. Nauk Pra- i Protohistorycznych
 19. Nauk Prawnych
 20. Nauk Teologicznych
 21. Psychologii
 22. Słowianoznawstwa
 23. Socjologii
 24. Statystyki i Ekonometrii
 1. Agrofizyki
 2. Antropologii
 3. Biochemii i Biofizyki
 4. Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
 5. Biologii Rozrodu
 6. Biotechnologii
 7. Botaniki
 8. Cytobiologii
 9. Ekologii
 10. Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin
 11. Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
 12. Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego
 13. Mikrobiologii
 14. Nauk Leśnych
 15. Nauk o Żywności
 16. Nauk Ogrodniczych
 17. Nauk Weterynaryjnych
 18. Nauk Zootechnicznych
 19. Ochrony Przyrody
 20. Ochrony Roślin
 21. Parazytologii
 22. Techniki Rolniczej
 23. Technologii Drewna
 24. Uprawy Roślin
 25. Zagospodarowania Ziem Górskich
 26. Zoologii
 1. Astronomii
 2. Badań Czwartorzędu
 3. Badań Morza
 4. Chemii Analitycznej
 5. Chemii
 6. Fizyki
 7. Geofizyki
 8. Krystalografii
 9. Matematyki
 10. Nauk Geograficznych
 11. Nauk Geologicznych
 12. Nauk Mineralogicznych
Wydział IV
Nauk Technicznych
Wydział V
Nauk Medycznych
 1. Akustyki
 2. Architektury i Urbanistyki
 3. Automatyki i Robotyki
 4. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
 5. Budowy Maszyn
 6. Elektroniki i Telekomunikacji
 7. Elektrotechniki
 8. Geodezji
 9. Górnictwa
 10. Informatyki
 11. Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 12. Inżynierii Lądowej i Wodnej
 13. Inżynierii Produkcji
 14. Inżynierii Środowiska
 15. Mechaniki
 16. Metalurgii
 17. Metrologii i Aparatury Naukowej
 18. Nauki o Materiałach
 19. Termodynamiki i Spalania
 20. Transportu
 21. Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Instytuty PAN
 1. Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej
 2. Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
 3. Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka
 4. Nauk Fizjologicznych
 5. Nauk Neurologicznych
 6. Neurobiologii
 7. Nauki o Żywieniu Człowieka
 8. Nauk Klinicznych
 9. Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej
 10. Rozwoju Człowieka
 11. Terapii i Nauk o Leku
 12. Zdrowia Publicznego

Komitety problemowe PAN

Przy Prezydium PAN Przy Wydziale I Przy Wydziale IV
 1. Badań Kosmicznych i Satelitarnych
 2. Badań Polarnych
 3. Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą
 4. Bioetyki
 5. Prognoz „Polska 2000 Plus”
 6. Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 7. Rada Języka Polskiego
 8. Rada Towarzystw Naukowych
 9. Rada Upowszechniania Nauki
 1. Badań nad Migracjami
 2. Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Etyki w Nauce
 4. Naukoznawstwa
 5. Rozwoju Edukacji Narodowej
 1. Problemów Energetyki
 2. Gospodarki Wodnej

Zobacz też

Bibliografia

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Komitety Polskiej Akademii Nauk
Listen to this article