For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Komnenowie.

Komnenowie

Komnenowie – jedna z ostatnich dynastii bizantyjskich panujących w Cesarstwie Bizancjum, a następnie Cesarstwie Trapezuntu.

cesarz Bizancjum Aleksy I Komnen
cesarz Bizancjum Aleksy I Komnen

Dzieje

Michael Psellos uważał, że rodzina wywodziła się z wioski Komne w Tracji wspomnianej także w XIV w. przez Jana Kantakuzena. Pogląd ten podziela większość współczesnych badaczy[1][2]. Pierwszy znany członek rodziny, Manuel Erotikos Komnen, nabył rozległe tereny w rejonie miasta Kastamonu w Paphlagonii, które stały się ostoją rodową Komnenów w XI w. [3][4]. Rodzina dość szybko stała się częścią potężnej i prestiżowej arystokracji wojskowej (dynatoi) w Azji Mniejszej, tak więc, mimo że mieli pochodzenie trackie, to uważani byli za rodzinę bizantyjską.[5] Manuel Erotikos Komnenos był ojcem Izaaka Komnene, który jako pierwszy z rodu zasiadł na tronie jako Izaak I Komnen w 1057 r. Już jednak po dwóch latach musiał abdykować na rzecz dynastii Dukasów. Na tron wrócili w 1081 r., kiedy cesarzem został bratanek Izaaka, Aleksy I Komnen (zm. 1118 r.). Jego prośba o pomoc przeciwko Turkom i porozumienie z papieżem Urbanem II stały się przyczyną zorganizowania wypraw krzyżowych na Bliski Wschód. On i jego potomkowie przez prawie sto lat zasiadali na tronie Bizancjum. Był to ostatni okres świetności Cesarstwa Bizantyjskiego. W 1185 r. po zamordowaniu cesarza Andronika I, koronę ponownie przejęła rodzina Angelosów.

Dwadzieścia lat później, w 1204 r. Konstantynopol zdobyły wojska czwartej wyprawy krzyżowej. Wówczas część dawnych ziem cesarstwa wokół Trapezuntu podporządkował sobie Aleksy I Wielki Komnen (zm. 1222 r.), wnuk Andronika I. Przyjął tytuł cesarski. Jego potomkowie Wielcy Komnenowie panowali w cesarstwie Trapezuntu przez ponad 250 lat. Ostatni cesarz Trapezuntu, Dawid II (zm. 1463 r.) został usunięty z tronu w 1461 r. (osiem lat po upadku Konstantynopola). Jego cesarstwo zajęli Turcy.

Cesarz Dawid wraz z siedmiorgiem (spośród dziewięciorga) dzieci zostali ścięci 1 listopada 1463, w Konstantynopolu. Było to ostatnie wydarzenie z dziejów władców bizantyjskich jakie miało miejsce w dawnej stolicy ich cesarstwa.

Genealogia

Manuel
Erotikos
955-1020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izaak I
1005-1061
cesarz Bizancjum
 
Katarzyna
Bułgarska
córka
 
Michał
Dukeian

zm. 1050
Jan
1015-1067
 
Anna
Dalassena

1025-1102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel
1030-1042
Maria
ur. 1034
Manuel
10451071
 
Anna
Diogenissa
Maria
1047-1094
 
Michał
Taronites
Izaak
1050-1102
 
Irena
Alańska
zm. 1108
Eudokia
1052-1136
 
Nicefor
Melissenos
Teodora
1054-1136
 
Konstantyn
Diogenes
zm. 1073
Aleksy I
10571118
cesarz Bizancjum
 
Irena
Dukaina

1066-1133
Adrianos
10601105
 
Zoe
Doukaina
1062-1136
Nicefor
1062-1136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan
1073-1106
książę Durazzo
 
Anna
Dukaina
Aleksy
książę Durazzo
 
ZoeKonstantyn
książę Beroia
 
Antiochena
Euforbena
Anna
10831153
 
Nicefor
Bryennios

1062-1137
Grzegorz
Gabras
 
Maria
ur. 1085-1136
 
Ncefor
Euforbanos
Jan II
10871143
cesarz Bizancjum
 
Irena
Węgierska

1088-1134
Andronik
1090-1130
 
Irena
Rurykowiczówna
Izaak
1093-1152
 
Katarzyna
Serbska
Teodora
ur. 1096
 
Konstantyn
Angelos
11221166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksy
1107-1142
współcesarz
Maria
ur. 1107
 
Jan Roger
Dalassen
Andronik
1142-1108
 
Irena
Aineidasa
zm. 1151
Anna
 
Stefan
Kontostephanos
Izaak
11131154
 
Teodora
Kamaterina
zm. 1144
Teodora
 
Manuel
Anemas
Eudokia
 
Teodor
Vatatzes
Berta
z Sulzbach
1110-1159
 
Manuel I
1118-1180
cesarz Bizancjum
 
Maria
z Antiochii
11451182
Jan
 
 
Andronik I
1123-1185
cesarz Bizancjum
 
Agnieszka
Francuska

1171-1204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria
 
Jan
Kantakuzen

zm. 1176
Jan
zm. 1176
 
Maria
Taronitissa
Teodora
zm. 1184
 
Henryk
1107-1177
książę Austrii
Eudokia
 
Michał
Gabras
Maria
 
Stefan IV
zm. 1165
król Węgier
 
 
Teodora
ur. 1145
 
Baldwin III
1130-1162
król Jerozolimy
Maria
1152-1182
 
Rainer
z Montferratu
11621183
 
 
Aleksy II
1167-1183
cesarz Bizancjum
 
 
 
 
Manuel
11451185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria
1154-1217
 
Amalryk I
1136-1174
król Jerozolimy
Aleksy
zm. 1170
Irena
1168-1183
 
Aleksy
zm. 1188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksy I
1182-1222
cesarz Trapezuntu
 
Teodora
Aksouchina
Dawid I
1184-1214
cesarz Trapezuntu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan I
zm. 1238
cesarz Trapezuntu
Anna
Xylaloe

zm. 1240
 
Manuel I
1218-1263
cesarz Trapezuntu
 
Rusudancórka
 
Andronik I
cesarz Trapezuntu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irena
Syrikaina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JoannikosAndronik II
1240-1266
cesarz Trapezuntu
Teodora
1253-1285
cesarzowa Trapezuntu
Jerzy
1255-1284
cesarz Trapezuntu
córka
 
Demetriusz II
1259-1289
król Gruzji
Jan II Komnen
1262-1297
cesarz Trapezuntu
 
Eudokia
Paleologina

1265-1302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksy II
1282-1330
cesarz Trapezuntu
 
Dżiadżak
Dżakeli
Michał
1284-1349
cesarz Trapezuntu
 
kobieta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andronik III
1310-1332
cesarz Trapezuntu
Irena
Paleolog

1315-1341
 
Bazyli
1315-1340
cesarz Trapezuntu
 
Irena
zm. 1382
Michał
Anachutlu
zm. 1330
Jerzy
Achpougas
zm. 1330
Anna Anachutlu
zm. 1342
cesarzowa Trapezuntu
Eudokia
 
Adil
emir Synopy
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel II
1323-1332
cesarz Trapezuntu
Aleksy III
1338-1390
cesarz Trapezuntu
 
Teodora
Kantakuzena

1340-1390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna
1357-1406
 
Bagrat V
zm. 1393
król Gruzji
Bazyli
13581377
Eudokia
z Gruzji

zm. 1395
 
Manuel III
13641417
cesarz Trapezuntu
 
Anna
Philanthropenos

zm. 1404
Tajedyn
emir Synopy
 
Eudokia
zm. 1395
 
Konstantyn
Dragaš
1365-1395
córka
 
Suleyman Beg
emir Chalybii
córka
 
Mutahharten
emir Erzincanu
córka
 
Qara Osman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksy IV
1382-1429
cesarz Trapezuntu
 
Teodora
Kantakuzen

1382-1426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan IV
1403-1459
cesarz Trapezuntu
 
Gruzińska
księżniczka

1415-1438
Maria
zm. 1439
 
Jana VIII Paleologa
1392-1448
cesarz Bizancjum
Aleksander
zm. 1459
cesarz Trapezuntu
 
Maria
Gattilusio
Maria
z Gotii

1447-1459
 
Dawid II
zm. 1463
cesarz Trapezuntu
 
Helena
Kantakuzena
córka
 
Dżahanszah
13971467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksy
14551463
Teodora
 
Uzun Hasan
1423-1478
sułtan Ak Kojunlu
Eudoksja
 
Mikołaja Crispo
1392-1450
pan Siros
AleksyBazyli
zm. 1463
Manuel
zm. 1463
Andrzej
zm. 1463
Jerzy
1460-1463
Zagan
Pasza
 
Anna
1447-1463
 
Sinancórka
 
Mamia
Guriel
 
 
 
 
 

Zobacz też


Przypisy

  1. ODB ↓, "Komnenos" (A. Kazhdan), str. 1143–1144.
  2. Varzos 1984 ↓, Vol. A, str. 25.
  3. ODB ↓, "Komnenos" (A. Kazhdan), pp. 1143–1144.
  4. Varzos 1984 ↓, Vol. A, str. 25–26.
  5. Varzos 1984 ↓, Vol. A, str. 26.


Linki zewnętrzne

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Komnenowie
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on