For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „OPI”. Zobacz też: Opi – miejscowość i gmina we Włoszech.
Gmachy budynków Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB ulokowane przy al. Niepodległości 186 i 188B w Warszawie.
Gmachy budynków Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB ulokowane przy al. Niepodległości 186 i 188B w Warszawie.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) – państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1]. Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Buduje systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem których udostępnia aktualne i kompleksowe informacje i dane nt. tego sektora. Innymi ważnymi odbiorcami działań realizowanych w OPI PIB są także dwie centralne agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. OPI PIB prowadzi także badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii. OPI PIB był wydawcą portalu Sztucznainteligencja.org.pl pierwszego polskiego niekomercyjnego portalu o sztucznej inteligencji.

Najważniejsze systemy informatyczne powstające w OPI PIB

 • POL-on - Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on to najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, w którym są także PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index (Polska Baza Cytowań) i ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).
 • Jednolity System Antyplagiatowy - to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, który wspiera promotora w weryfikacji pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.
 • Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania - to system do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do MNiSW, NCN i NCBR.
 • ELA - to ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który pokazuje zarobki absolwentów poszczególnych kierunków i uczelni. Umożliwia absolwentom bardziej świadomy wybór studiów.
 • RAD-on (Raporty Analizy Dane) - to zintegrowana platforma informacyjna, która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Integruje dziewięć systemów: POL-on, Inventorum, Nauka Polska, ORPPD, OSF/ZSUN, PBN, SEDN, SWWR i ELA.
 • NAWA - system Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. W systemie NAWA studenci, naukowcy i instytucje składają wnioski o stypendia naukowe. System wspiera ocenę wniosków stypendialnych, wydawanie decyzji, podpisywanie umów i składanie raportów.
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - to baza gromadząca informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Jest częścią systemu POL-on.
 • Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) - jest elementem systemu POL-on. ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.
 • Nauka Polska - jest to baza gromadząca informacje o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce, polskich naukowcach i instytucjach naukowych oraz krajowych i międzynarodowych targach, wystawach i konferencjach naukowych.
 • System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR) - to baza wiedzy o potencjalnych recenzentach. Rekomenduje ekspertów według zadanych kryteriów lub na podstawie tekstu wniosku, umożliwia także przetwarzanie wniosków pod kątem konkursów.
 • Navoica - to ogólnodostępna platforma kształcenia oferująca bezpłatne kursy online w języku polskim z wielu dziedzin nauki w formule MOOC (Massive Open Online Courses). Serwis tworzy sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących.
 • Inventorum - jest to platforma łącząca naukowców z biznesem i przemysłem. Jako system aktywnie rekomendujący dostarcza dopasowanych informacji o innowacjach, projektach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, naukowcach i instytucjach naukowych.
 • Agencja Badań Medycznych - System Agencji Badań Medycznych to narzędzie wspierające składanie i obsługę wniosków o udział w programach naukowo-badawczych. W ramach systemu rozpisywane są nabory i dokonywana ocena wniosków.
 • SEDN - system Ewaluacji Dorobku Naukowego służy do prezentacji i oceny dorobku naukowego jednostek naukowych działających w Polsce. Za pomocą systemu SEDN realizowany jest proces ewaluacji jednostek naukowych w Polsce, w wyniku którego jednostki otrzymują kategorię naukową (C, B, A, A+).

Laboratoria OPI PIB

 • Laboratorium Analiz Statystycznych – monitoruje zmiany polityki innowacyjnej w kraju, prowadzi porównania statystyczne oraz ocenę projektów i programów badawczych. Bada obszar zarządzania pracami B+R[2],
 • Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – opracowuje systemy informatyczne, które mają zwiększać konkurencyjność oraz funkcjonalność instytucji i przedsiębiorstw. Projektuje i wdraża oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne. Tworzy „inteligentne algorytmy”, narzędzia pozwalające w zautomatyzowany sposób odnajdywać w internecie interesujące użytkownika informacje oraz takie, które gromadzą i systematyzują duże zbiory danych[3],
 • Laboratorium Interaktywnych Technologii – projektuje nowe sposoby współdziałania człowieka z komputerem. Badania opierają się na łączeniu różnych dziedzin: informatyki, socjologii, psychologii, neuronauki, statystyki, projektowania zorientowanego na użytkownika. Laboratorium analizuje zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z komputerem, a także społeczny kontekst tej interakcji. Uwzględniany jest wpływ psychologii poznawczej i czynników emocjonalnych na skuteczne użytkowanie technologii[4],
 • Laboratorium Systemów Biznesowych – w Laboratorium powstał system obsługi strumieni finansowania (OSF) typu work flow (przepływu pracy), który jednocześnie pełni funkcję generatora wniosków; OSF rejestruje i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju[5],
 • Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej – buduje narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych oraz gromadzi, przetwarza i wyszukuje informacje zapisane w postaci tekstów w języku naturalnym[6],
 • Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji – prowadzi projekty na styku nowych technologii i medycyny. Rozwija system eRADS wspierające lekarzy podczas diagnozy pacjentów chorych na raka. Tworzyy e-usługi cyfrowe dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej[7],
 • Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej – projektuje zaawansowane systemy przetwarzania i wizualizacji danych dla sektora publicznego i prywatnego. Analizujeme dane z użyciem nowoczesnych metod i narzędzi. Opracowuje raporty dla instytucji zajmujących się kształtowaniem polityki badań i rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Tworzy rekomendacje zmian w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności[8].

Dyrekcja

 • dr Jarosław Protasiewicz - dyrektor OPI PIB. Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największego w instytucie. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data.
 • Joanna Kuszlik-Cichosz - zastępca dyrektora ds. administracji. W OPI PIB od 2010 roku, na początku pracowała w zespole Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, od 2012 jako koordynatorka realizacji projektów systemowych, a od 2015 kierowniczka Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej. W latach 1998-2008 kierowała działem dotacji dla polskich organizacji pozarządowych w Fundacji Fundusz Współpracy pracując przy obsłudze funduszu Phare i środków przedakcesyjnych. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Marek Michajłowicz - zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania. W OPI PIB był kierownikiem projektu systemu POL-on oraz zastępcą kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych. Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.
 • Konrad Stachurski - zastępca dyrektora ds. finansów. Z OPI PIB związany od 2008 roku – początkowo jako specjalista ds. księgowości, potem samodzielny księgowy i zastępca głównego księgowego. Po powołaniu w 2018 roku na stanowisko głównego księgowego odpowiedzialny za finanse, podatki i organizację rachunkowości Instytutu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości, certyfikat księgowy Ministra Finansów i certyfikat głównego księgowego. Absolwent Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie i podyplomowych studiów na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2001 roku na stanowiskach księgowych w spółkach sektora prywatnego.

Przypisy

 1. Badania użyteczności systemów w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 22 (1), 2019, s. 161–179, ISSN 2080-1807 [dostęp 2021-08-18] (pol.).
 2. Laboratorium Analiz Statystycznych. Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 3. Laboratorium inteligentnych Systemow Informatycznych/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 4. Laboratorium Interaktywnych Technologii/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 5. Laboratorium Systemów Biznesowych/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 6. Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 7. Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 8. Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).

Linki zewnętrzne

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on