Rozmiar skoczni

pojęcie w skokach narciarskich / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rozmiar skoczni (ang. hill size, HS) – pojęcie w skokach narciarskich określające wielkość skoczni, zależne od innych parametrów obiektu.

Rozmiar skoczni: 106 m

Pojęcie rozmiaru skoczni zaczęto stosować do określenia wielkości obiektu w czasie Letniego Grand Prix 2004 – wcześniej służył do tego punkt konstrukcyjny (punkt K). Podczas zawodów oznaczony jest jako czerwona, prostopadła do osi zeskoku linia. Z wartością rozmiaru skoczni ściśle powiązany jest punkt sędziowski, który wynosi 95% HS.