For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Umowa przekazania nieruchomości.

Umowa przekazania nieruchomości

Umowa przekazania nieruchomościumowa, w której właściciel nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na gminę albo na Skarb Państwa. Uregulowana jest w tytule XXXIII1 księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, dodanym 11 października 2008 r. przez ustawę z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. nr 163, poz. 1012).

Geneza regulacji umowy

Zmianę przepisów o nabyciu własności nieruchomości od właściciela przez podmiot publiczny wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego[1]. Wyrokiem tym art. 179 KC uznano za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ten narusza:

 • konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,
 • jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego, jaką jest zasada równorzędności podmiotów stosunków cywilnoprawnych,
 • zasadę swobody woli, stwarzając możliwość przeniesienia własności nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej, skutecznej nie tylko bez konieczności złożenia przez gminę oświadczenia woli (o przyjęciu nieruchomości), ale nawet w razie jej wyraźnego sprzeciwu[2].

Przepis art. 179 KC narzucał gminom jako właścicielowi „niechcianych nieruchomości” obowiązek ich utrzymania oraz ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, co dla gmin było dużym obciążeniem, a przy tym niemożliwym do przewidzenia.

Opis umowy

Stronami umowy są:

 • właściciel nieruchomości (przekazujący nieruchomość)
 • gmina albo Skarb Państwa.

Przedmiot umowy stanowi nieruchomość. Treść umowy obejmuje:

 • zobowiązanie się przekazującego nieruchomość do przeniesienia jej własności na rzecz gminy albo Skarbu Państwa;
 • istotną cechą treści umowy przekazania nieruchomości jest jej nieodpłatność, rozumiana jako brak ekwiwalentu ekonomicznego.

Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności)[3].

Zgodnie z art. 9021 § 2 KC właściciel nieruchomości kieruje zaproszenie do gminy miejsca położenia całej nieruchomości albo części w celu zawarcia umowy przekazania nieruchomości. Jeśli gmina nie skorzysta w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez właściciela nieruchomości zaproszenia do zawarcia tej umowy, to dopiero wtedy Skarb Państwa może zawrzeć taką umowę.

Przepis art. 9022 KC stanowi o wyłączeniu odpowiedzialności właściciela przekazywanej nieruchomość za jej wady. Natomiast właściciel nieruchomość będzie ponosił odpowiedzialność za wady przekazanej nieruchomości tylko wtedy, gdy strony umowy postanowią inaczej[4].

Przypisy

 1. Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska: Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 81. ISBN 978-83-255-7738-4.
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08 (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1196).
 3. Art. 158 i 73 § 2 KC.
 4. Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska: Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa: C. H. Beck, 2015, s. 85-86. ISBN 978-83-255-7738-4.

Bibliografia

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Umowa przekazania nieruchomości
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on