For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Wikipedysta:P/literatura.

Wikipedysta:P/literatura

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Źródła internetowe

Mapy przeglądowe Europy

 • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Austria Szwajcaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1979
 • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
 • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
 • Krystyna Jawecka, Krystyna Zalewska (red.) Mapa przeglądowa Europy. Bułgaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa 1984
 • Krystyna Jawecka, Teresa Zakrzewska (red.) Mapa przeglądowa Europy. Jugosławia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1984/85
 • Krystyna Jawecka, Krystyna Zalewska (red.) Mapa przeglądowa Europy. Grecja. Albania. Skala 1:1 500 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1984/85
 • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Węgry. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1985
 • Teresa Zakrzewska, Grażyna Gadomska Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (część europejska). Mapa przeglądowa Europy. Skala 1:3 000 000, wydanie drugie, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1987

Mapy VKU "Harmanec"

 • Juraj Kordováner, Ľubica Vážna, Zdeněk Šír (red.) Volovské vrchy. Košice. Turistická mapa. 1:50.000, 3. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2004, ISBN 80-8042-317-2
 • Mária Fábryová, Juraj Kordováner, Zdeněk Šír (red.) Šarišská vrchovina – Branisko. Turistická mapa. 1:50.000, 3. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2004, ISBN 80-8042-418-7
 • Rudolf Buday, Juraj Kordováner, Zdeněk Šír (red.) Malé Karpaty. Záruby. Turistická mapa. 1:50.000, 1. vydanie, Vojenský kartografický ústav š.p., Harmanec 1995, ISBN 80-85510-36-7
 • Rudolf Buday, Katarína Mozolová, Zdeněk Šír (red.) Trnavská pahorkatina. Senec. Turistická mapa. 1:50.000, 1. vydanie, Vojenský kartografický ústav š.p., Harmanec 1997, ISBN 80-8042-065-3
 • Mária Fábryová, Juraj Kordováner, Zdeněk Šír (red.) Malé Karpaty. Bratislava. Turistická mapa. 1:50.000, 4. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2006, ISBN 80-8042-412-8
 • Mária Fábryová, Juraj Kordováner (red.) Vihorlatské vrchy. Zemplínska šírava. 1:50 000. Turistická mapa. 2. vydanie, VKÚ, š.p., Harmanec 1999, ISBN 80-8042-138-2
 • Juraj Kordováner, Eva Cihovičová, Zdeněk Šír (red.) Čergov. Turistická mapa. 1:50.000, 2. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2002, ISBN 80-8042-233-8
 • Rudolf Buday, Ľudmila Citoríková, Zdeněk Šír (red.) Slanské vrchy. Dargov. Turistická mapa. 1:50.000, 1. vydanie, Vojenský Kartografický Ústav š.p., Harmanec 1999, ISBN 80-8042-018-1
 • Juraj Kordováner, Zdeněk Šír (red.) Slanské vrchy. Veľká Domaša. Turistická mapa. 1:50.000, 2. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2003, ISBN 80-8042-017-3
 • Juraj Kordováner, Zdeněk Šír (red.) Levočské vrchy. Turistická mapa. 1:50.000, 3. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2002, ISBN 80-8042-313-X
 • Mária Fábryová, Juraj Kordováner (red.) Malá Fatra. Vratná. Turistická mapa. 1:50.000, 5. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2007, ISBN 978-80-8042-467-5

Pozostałe mapy i atlasy

 • Teodor Naumienko (red.) Atlas świata, Służba Topograficzna Wojska Polskiego - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962
 • Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska (red.) Atlas geograficzny, wyd. XIV, PPWK Warszawa 1979 ISBN 83-7000-011-8
 • Piotr Kamiński (opr.) Ruś Zakarpacka. Mapa przeglądowa w skali 1:300 000, Pitr Kartografia, Warszawa 1996, ISBN 83-86240-18-0
 • W.W. Wdowenko, O.P. Homajonow (red.) Zakarpats'ka obłast'. Karta autoszliachiw 1:250 000, DNWP Kartohrafija, b.m.w., 2002-2004
 • Kovács Sándor, Kárpátalja Térképe 1:250 000, III wydanie, Dimap Bt, Budapeszt 2004, ISBN 963-00-3124-9 CM
 • Michał Siwicki Beskid Sądecki. Przełom Popradu. Mapa turystyczna 1:50000, Polkart 2004, ISBN 978-83-7499-016-5
 • Beskid Niski. Mapa turystyczna 1:50000, Demart, Warszawa 2005, ISBN 83-7427-089-6
 • Slovensko. Slowakei. Slovakia. Autoatlas. 1:200 000, SHOCart, spol. s.r.o., b.m.w., 2006, ISBN 80-7224-412-4
 • Magyarország autóatlasz 1:250.000, siódme wydanie, Freytag-Berndt, 2007 Wien, ISBN 978-3-85084-977-7
 • Róbert Čeman (red.) Slovenská Republika. Zemepisný atlas, 2. vydanie, Mapa Slovakia Plus s.r.o., b.m.w., 2007, ISBN 80-8067-138-9
 • Középiskolai földrajzi atlasz, Cartographia Tankönyvkiadó Kft, Budapest 2007, ISBN 978-963-352-548-7 CM
 • Középiskolai történelmi atlasz, Cartographia Tankönyvkiadó Kft, Budapest 2008, ISBN 978-963-262-385-6 CM
 • Armenija. Obszczegeograficzeskaja karta. Massztab 1:500 000, Federalnoje gosudarstwiennoje unitarnoje priedprijatije "Proizwodstwiennoje kartosostawitielskoje objedinienije »Kartografija«", Moskwa 2005, ISBN 5-85120-196-7
 • Caucasus. 1:1 000 000. Armenia - Azerbaijan - Georgia, GiziMap, Hungary 2009, ISBN 978-963-00-6581-8

"Geografia powszechna"

 • Tadeusz Wilgat Albania, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Rajmund Galon Austria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Henryk Maruszczak Bułgaria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Tadeusz Lenczowski Grecja, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Adam Malicki Jugosławia, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Józef Szaflarski Rumunia, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Józef Szaflarski Węgry, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Bolesław Augustowski Wielkie regiony naturalne Europy w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia powszechna - tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Bronisław Czyż Pakistan w: August Zierhoffer (red.) Geografia powszechna - tom IV. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Azja. Afryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Mieczysław Hess, Bogumił Rychłowski Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w: August Zierhoffer (red.) Geografia powszechna - tom IV. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Azja. Afryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965

Monografie PWN

 • Wojciech Walczak Republika Federalna Niemiec, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Wojciech Walczak Niemiecka Republika Demokratyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970
 • Márton Pécsi, Béla Sárfalvi Węgry, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971
 • Henryk Maruszczak Bułgaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971
 • Adam Malicki Jugosławia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974
 • Teofil Lijewski Austria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, ISBN 83-01-05164-7

Słowniki

 • Bogumił Rychłowski (red.), Roman Biesiada, Tadeusz Lenczowski, Lech Ratajski Słownik geografii ZSRR, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1974
 • Słownik geografii świata. Tom I. A-M, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977
 • Słownik geografii świata. Tom II. N-Z, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977
 • Wojciech Walczak, Maria Walczak-Augustyniak Słownik geografii NRD, "Wiedza Powszechna", Warszawa 1979, ISBN 83-214-0051-5

Artykuły

 • Jerzy Kondracki W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej, "Przegląd Geograficzny" tom XXXVII, z.3, 1965, str. 539-547
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXIV, z. 3-4, 1992, str. 341-346
 • Jerzy Kondracki Republika Białoruska, "Geografia w Szkole", 1/92, s. 24-28
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVII, z. 3-4, 1995, str. 349-354
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVIII, z 3-4, 1996, str. 457-466
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Niemiec i terenów przyległych w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny" tom LXIX z. 102, 1997, str. 141-147

"Historia państw świata w XX wieku"

"Kultura Europy wczesnośredniowiecznej"

Historia państw

Pozostałe - geografia

 • B.F. Dobrynin Geografia fizyczna Europy Zachodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954
 • Borys Dobrynin Geografia fizyczna ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956
 • B.Ž. Milojević Jugosławia. Zarys geografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
 • Rajmund Galon Alpy. Austria. Szwajcaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
 • S.P.Susłow Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961
 • Zdzisław Czeppe, Jan Flis, Rodion Mochnacki Geografia fizyczna świata. Podręcznik dla studentów geografii uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966, wyd. I
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
 • N.A. Gwozdiecki, W.K. Żuczkowa Fizycznogeograficzna regionalizacja europejskiej cześci ZSRR, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
 • Václav Král Stan aktualny fizycznogeograficznej regionalizacji Czechosłowacji, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
 • Marton Pécsi Fizycznogeograficzny podział Węgier. Streszczenie, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
 • Jerzy Kondracki Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
 • Maria Krukowska Jugosławia, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" 1975
 • Józef Szaflarski (red.) Słownik geografii świata. Tom I. A-M, "Wiedza Powszechna", Warszawa 1977, wyd. II
 • Józef Szaflarski (red.) Słownik geografii świata. Tom I. N-Z, "Wiedza Powszechna", Warszawa 1977, wyd. II
 • Jan Mityk Geografia fizyczna części świata (zarys fizjograficzny), Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1982, wyd. V
 • Przemysław Burchard Węgry, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1988, ISBN 83-214-0554-1
 • Jerzy Midzio Krajobrazy węgierskie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, ISBN 83-02-03732-X
 • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
 • Jerzy Kondracki Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 ISBN 83-01-12479-2
 • Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński Ukraina. Przyroda - Ludność - Gospodarka, Wydawnictwo Akademickie "Dialog", Warszawa 2003, ISBN 83-88938-60-6
 • Włodzimierz Mizerski Geologia regionalna kontynentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, ISBN 83-01-14339-8
 • Wiesława Rusin Węgry, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-7304-416-7
 • Wiesława Rusin, Barbara Zygmańska Słowacja, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2006, ISBN 83-7304-679-8

Pozostałe - historia

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Wikipedysta:P/literatura
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on