For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Artikel 12 Sv-procedure.

Artikel 12 Sv-procedure

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De term artikel 12 Sv-procedure (formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering.[1] Dit artikel en enkele erop volgende artikelen bieden aan een rechtstreeks belanghebbende (veelal het slachtoffer) de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan (of de vervolging te staken) ter zake een strafbaar feit. Een beslissing tot niet-vervolging heet een sepotbeslissing. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat deze belanghebbende ook aangifte van het feit heeft gedaan.

Het gerechtshof is bevoegd van een dergelijke vordering kennis te nemen. Als nooit voorlopige hechtenis is gevorderd, of een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld, en dus ook geen ‘kennisgeving van niet verdere vervolging’ in de zin van de artikelen 244 e.v. Sv is betekend, is de beklagtermijn van artikel 12l, lid 2 Sv, niet van toepassing. Voor het indienen van het beklag is dan geen termijn voorgeschreven; normaal is deze termijn drie maanden. Het gerechtshof toetst of een vervolging van verdachte haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. Met name de toepassing van het tweede criterium (toetsing aan het opportuniteitsbeginsel) is soms onduidelijk. Oordeelt het gerechtshof dat aan beide criteria is voldaan, dan beveelt zij de vervolging.

Het Openbaar Ministerie is dan verplicht de verdachte te vervolgen. Dat wil zeggen: de zaak voor de bevoegde rechter te brengen en daartoe bewijs te verzamelen. Het Openbaar Ministerie kan na verder onderzoek (nogmaals) beslissen om niet tot vervolging over te gaan, maar alleen indien zo'n beslissing ook wordt bewilligd door het gerechtshof. (artikel 243 Sv, lid 5). De combinatie van artikel 12 en 243 biedt de rechter in een artikel 12 procedure de mogelijkheid om het OM op te dragen omissies in het oorspronkelijk onderzoek te herstellen, zonder direct vervolging te eisen.

In Caribisch Nederland is een vergelijkbare procedure vastgelegd in artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering BES. Het klaagschrift dient te worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Voorbeelden

Voorbeeld van een proces na een succesvolle artikel 12 Sv-procedure:

Verder voorbeeld van vervolging na een succesvolle artikel 12 Sv-procedure:

  • De vervolging van Joris Demmink; het Openbaar Ministerie werd hiertoe in 2014 bevolen door het Gerechtshof Arnhem, na een artikel 12 procedure aangespannen door twee Turkse mannen. Na nader onderzoek heeft het OM het gerechtshof verzocht om toestemming de vervolging te staken. Het hof heeft dat verzoek in 2017 bewilligd.

Voorbeeld van een niet succesvolle artikel 12 Sv-procedure:

  • Procedure tegen niet-vervolging Vereniging Martijn, aangespannen door ouders van een seksueel misbruikt kind, die de vereniging beschuldigden van uitlokking en medeplichtigheid.
  • Procedure tegen niet-vervolging van de Rabobank als bedrijf, alsook betrokken medewerkers inzake het LIBOR-renteschandaal, aangespannen door Stichting Justitia Distributiva en mr. Gerard Spong.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Artikel 12 Sv-procedure
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.