Flora (plantkunde) - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Flora (plantkunde).

Flora (plantkunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Diagram van de flora
Diagram van de flora

Een flora is een in systematische volgorde gerangschikte lijst van in een gebied voorkomende soorten en lagere taxa, met vindplaatsgegevens en vaak ook determinatietabellen. Flora's worden bij het floristische onderzoek opgesteld in het kader van de plantengeografie (areaalkunde, chorologie, floristische geobotanie).[1][2][3]

De term flora is in het spraakgebruik overgegaan op het naslagwerk, de publicatie waarin de planten in een bepaald gebied of in een bepaalde periode zijn opgesomd – meestal met een sleutel voor determinatie, met een statusaanduiding, met een beschrijving van de diagnostische morfologische kenmerken, vaak met afbeeldingen, soms ook van de standplaatsgegevens en een aanduiding voor welke milieufactoren het taxon indicatief is.

Bij micro-organismen gebruikt men ook wel de term flora, zoals bij "darmflora" (systematisch overzicht van de micro-organismen die in de darm leven) en bij "mondflora" (het systematische overzicht van de micro-organismen die in de mond leven).

Onderzoek

Het onderzoek aan de flora wordt floristiek genoemd. Floristiek wordt vaak bedreven in het kader van ander onderzoek, zoals de plantensystematiek, de vegetatiekunde en de plantengeografie. Floristen zijn de professionele en amateur-onderzoekers van de flora.[4]

Voorbeelden, al naargelang waar de aandacht (per gebied) naar uitgaat:

 1. naar biotooptype:
 2. naar substraat:
  • zoutflora, soorten gebonden aan zilte en zoute bodem
  • zinkflora, soorten die een hoog zinkgehalte in de boden verdragen
  • epifytenflora, soorten die epifytisch groeien op andere planten
 3. naar soortengroepen:
 4. naar geologische vindplaats of periode, bijvoorbeeld:
  • Carboonflora, landplanten uit het Carboon
  • Rhynie Chert-flora, landplanten aangetroffen in de Rhynie Chert

Op grond van overeenkomsten in de samenstelling van de flora tussen gebieden kunnen er plantengeografische eenheden worden onderscheiden, bijvoorbeeld floradistricten en florarijken, zoals mediterrane, Midden-Europese en tropische flora. Indien uiteenliggende gebieden overeenkomst in flora vertonen vormen ze samen een florarijk.

Naam

De flora dankt haar naam aan Flora, de Romeinse godin van de planten en bloemen en de vruchtbaarheid.

Zie ook

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · dwergstruweel · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
Zie de categorie Flora van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Flora (plantkunde)
Listen to this article