cover image

Huwelijk

sociaal erkende, meestal wettelijk gereguleerde samenlevingsvorm / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk en/of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die de fundering vormt van de meeste gezinnen en van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden. Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De vorm van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten. In voorkomende gevallen worden onderscheiden het heterohuwelijk tussen mensen van verschillend, en het homohuwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.[1]

Een huwelijksceremonie in Duitsland