cover image

Israëlische nederzetting

history of Isreal in english / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een Israëlische nederzetting is een kolonie van Israëliërs in gebieden die door Israël zijn veroverd en bezet gedurende de Zesdaagse Oorlog van 1967. De bewoners van de nederzettingen worden aangeduid als kolonisten. De nederzettingen bevinden zich in de door Israël bezette gebieden, waaronder de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem[1] (in weerwil van Resolutie 478 Veiligheidsraad Verenigde Naties) en op de op Syrië veroverde Golanhoogten.[2] Tot 1979 waren er ook nederzettingen op het Egyptische schiereiland Sinaï, en tot 2005 in de Palestijnse Gazastrook.

Kaart van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (en in Oost-Jeruzalem), 1 januari 2006
Groene lijn, Israëlische Westoeverbarrière en nederzettingen in omgeving Bethlehem, 2011

Het door een bezettingsmacht intentioneel vestigen van haar burgers in bezet gebied geldt als een oorlogsmisdaad.[3][4] De Europese Unie en vrijwel de gehele internationale gemeenschap beschouwen alle nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. Sinds 2019 beschouwen de Verenigde Staten nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als strijdig met internationaal recht[5], de Europese Unie is het hier echter niet mee eens.[6][7]

Israël stelt dat het land historische rechten heeft op de Westelijke Jordaanoever (waar de meeste nederzettingen zich bevinden), omdat het de bakermat van de Joodse beschaving zou zijn geweest en er al duizenden jaren Joodse gemeenschappen zouden hebben bestaan.[8]

Israël breidt de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever steeds verder uit, ondanks toenemende druk van de internationale gemeenschap om hiermee te stoppen.[9][10][11] Israël wil in aanvulling op Oost-Jeruzalem in eerste instantie nog eens 30 procent van de Westelijke Jordaanoever annexeren.[12]